Bạn cần biết

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ năm 2022

21/10/2022, 10:16

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2022, ngành Quản trị Kinh doanh - Mã số: 9.34.01.01.

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo những nhà khoa học: Có trình độ cao về lý thuyết và ứng dụng; có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, phát hiện kiến thức mới - Khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới về Khoa học - Công nghệ, hướng dẫn nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn. Người theo học cấp này gọi là Nghiên cứu sinh (NCS).

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 là: 20 NCS, được phân bổ cho ngành Quản trị Kinh doanh.

3. Hình thức tuyển sinh và thời gian đào tạo

3.1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

3.2. Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ: 03 năm tập trung liên tục đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ; 04 năm đối với nghiên cứu sinh có bằng đại học.

Trường hợp NCS không có điều kiện theo học tập trung liên tục và được Hiệu trưởng Nhà trường chấp nhận thì thời gian đào tạo là 04 năm; Đồng thời NCS phải có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện đề tài nghiên cứu.

4. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ phải có đủ các điều kiện sau:

4.1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.

4.2. Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;

4.3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:

a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ sau: 4.4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài, và có trình độ tiếng Anh tối thiểu từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4.5. Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.

Bài luận trình bày rõ đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu; Lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu; Mục tiêu và mong muốn đạt được; Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết, cũng như những chuẩn bị của ứng viên trong vấn đề hay lĩnh vực nghiên cứu; Dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; Đề xuất người hướng dẫn.

4.6. Thư giới thiệu: Có ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư, hay học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; Hoặc thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học (nếu có học vị tiến sĩ thì phải cùng chuyên ngành) và 01 thư giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị công tác của người dự tuyển. Những người giới thiệu này phải có ít nhất 6 tháng công tác, hoặc cùng hoạt động chuyên môn với người dự tuyển. Thư giới thiệu phải có những nhận xét về:

- Phẩm chất đạo đức - Nhất là đạo đức nghề nghiệp.

- Năng lực hoạt động chuyên môn.

- Phương pháp làm việc.

- Khả năng nghiên cứu.

- Khả năng làm việc theo nhóm.

- Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển.

- Triển vọng phát triển về chuyên môn.

- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu người dự tuyển làm nghiên cứu sinh.

4.7. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường Đại học, Học viện nơi người dự tuyển vừa tốt nghiệp thạc sĩ giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm thì địa phương nơi cư trú xác nhận thân nhân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

4.8. Cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo qui định của Trường Đại học

Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (đóng học phí và hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo, nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

5. Nội dung và phương thức xét tuyển

5.1. Phần hồ sơ.

- Văn bằng và kết quả đào tạo

- Trình độ ngoại ngữ

- Thư giới thiệu người dự tuyển

- Công trình khoa học

- Đề cương nghiên cứu

5.2. Phỏng vấn người dự tuyển

- Kiến thức chuyên môn hiểu biết về nghiên cứu

- Tư chất cần có của người nghiên cứu

5.3. Phương thức xét tuyển:

a) Ứng viên đăng ký dự tuyển được xét trúng tuyển trên cơ sở:

- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện xét tuyển.

- Chỉ tiêu được tuyển của ngành.

- Tổng điểm các phần: (Hồ sơ dự tuyển; Trình bày bài luận; Bảo vệ đề cương đề tài nghiên cứu; Trả lời phỏng vấn) đều phải đạt từ trung bình trở lên và lấy điểm từ cao xuống thấp.

b) Nếu các ứng viên có cùng những tiêu chí trên thì xét đến số lượng đề tài khoa học và số lượng bài báo; Nếu số lượng bài báo giống nhau thì xét đến trình độ tiếng nước ngoài (Bằng đại học; Chứng chỉ; Chứng nhận; Điểm bình quân kết quả học tập; Hoặc bảng điểm được cấp).

6: Hồ sơ tuyển sinh và thời gian nhận hồ sơ

6.1. Hồ sơ tuyển sinh: Người dự tuyển đăng ký xét tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được bán tại Viện đào tạo Sau đại học của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

6.2.Thời gian nhận hồ sơ:

Đợt 1: Từ 11/4/2022 đến 15/6/2022

Đợt 2: Từ 15/8/2022 đến 15/12/2022

7. Kế hoạch xét tuyển và nhập học

Thời gian chấm điểm hồ sơ, Ứng viên trình bày bài luận; Bảo vệ Đề cương đề tài nghiên cứu; Trả lời phỏng vấn trước Tiểu ban Chuyên môn - Hội đồng tuyển sinh Sau đại học của Trường:

Đợt 1: Dự kiến xét tuyển ngày 30 tháng 6 năm 2022

Công bố kết quả xét tuyển: Tháng 7 năm 2022

Thời gian nhập học: Tháng 8 năm 2022

Đợt 2: Dự kiến xét tuyển ngày 20 tháng 12 năm 2022

Công bố kết quả xét tuyển: Tháng 12 năm 2022

Thời gian nhập học: Tháng 01 năm 2023

Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Viện Đào tạo Sau đại học;

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ĐT: 0948.648.687

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.