Giao thông

Đảng bộ Bộ GTVT đổi mới, hướng về cơ sở

02/02/2018, 07:06

Ngành GTVT phải thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn trong bối cảnh chung nguồn lực rất khó khăn...

10

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông kiểm tra công tác khắc phục tuyến đường sắt bị sạt lở tại đèo Cả do ảnh hưởng của cơn bão số 12 (ngày 14/11/2017) - Ảnh: Quốc Nhựt

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2018), Phó bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trao đổi với Báo Giao thông về những thách thức mà Đảng bộ Bộ GTVT sẽ phải vượt qua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Đổi mới phương thức lãnh đạo các cấp ủy Đảng

Năm 2017 tiếp tục là một năm nhiều thách thức với ngành GTVT. Tuy nhiên, toàn ngành đã nỗ lực vượt qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Vai trò của Đảng ủy Bộ GTVT đóng góp vào những kết quả này như thế nào?

2017 là năm then chốt trong việc thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, năm đầu triển khai các nghị quyết và chủ trương lớn được Quốc hội thông qua. Ngành GTVT phải thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn trong bối cảnh chung nguồn lực rất khó khăn, đặc biệt là vốn ngân sách cho các công trình, dự án hạn chế.

Vì vậy, Đảng ủy Bộ GTVT xác định phải đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng để lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng thời, nêu cao tinh thần quyết tâm của toàn đảng bộ, trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động từ chi bộ đến Đảng ủy các cơ sở và Đảng ủy Bộ trên tất cả các lĩnh vực.

Với việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động ngay từ đầu năm, BCH Đảng bộ Bộ GTVT đã triển khai sâu rộng, đem lại những kết quả nổi bật. Đó là, tổ chức quán triệt đến các cấp ủy Đảng trực thuộc triển khai các chương trình, kế hoạch trọng tâm của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Bộ GTVT tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng theo phương châm hướng về cấp ủy cơ sở, nắm chắc tình hình hoạt động của các cấp ủy trực thuộc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý phát sinh. Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị… về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ.

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Năm 2018 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Bộ GTVT cần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm gì để vượt qua, thưa Thứ trưởng?

Tôi cho rằng, những thách thức vốn có của các năm trước và của năm 2017 vẫn sẽ tiếp tục là những thách thức trong năm 2018 này. Cùng đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức. Một số dự án công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án quan trọng, cấp bách của ngành GTVT đã được Quốc hội thông qua sẽ rất khó khăn trong triển khai nếu không được ưu tiên sửa đổi cơ chế, chính sách kịp thời.

Hơn nữa, năm 2018 cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, là năm kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Bộ GTVT. Vì vậy, toàn Đảng bộ cần tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 là: “Tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Bộ GTVT”. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu cao của tổ chức Đảng tại các cơ quan, doanh nghiệp và toàn Đảng bộ Bộ GTVT.

Vậy, toàn Đảng bộ Bộ GTVT cần phải làm gì để vượt qua những thách thức đó?

Để vượt qua những thách thức năm 2018, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, theo tôi, các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung chủ yếu như: Phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 chào mừng Kỷ niệm 70 Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ Bộ GTVT; Tập trung đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan, đơn vị. Nghiêm túc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, cấp ủy và UBKT các cấp chủ động xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018.

Cùng đó, Đảng bộ Bộ GTVT sẽ triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết của các Hội nghị Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 là “Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tập trung nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên. Mỗi đồng chí cán bộ Đảng, từ cấp ủy chi bộ trở lên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, tắc trách trong thi hành công vụ.

Trước mắt, Tết cổ truyền dân tộc - Tết Mậu Tuất 2018 sắp đến, cần chỉ đạo chuyên môn, công đoàn chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong dịp này.

Tuyên truyền sâu rộng về kỷ niệm 70 năm truyền thống Đảng bộ Bộ GTVT

Được biết, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa có quyết định công nhận ngày 7/11/1948 là Ngày truyền thống của Đảng bộ Bộ GTVT. Đảng ủy Bộ có kế hoạch tuyên truyền như thế nào về dịp ý nghĩa này?

Năm nay là năm tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ Bộ GTVT (7/11/1948 - 7/11/2018). Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa lớn, khẳng định vai trò, những đóng góp của Đảng bộ Bộ GTVT trong sự phát triển ngành GTVT. Vì vậy, bên cạnh phát động thi đua trong toàn Đảng bộ hướng tới kỷ niệm ngày trọng đại này, Đảng ủy Bộ GTVT còn xây dựng, ban hành Đề cương tuyên truyền để tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động toàn ngành.

Theo đó, các cấp ủy cần tuyên truyền quá trình hình thành, phát triển cũng như những thành tựu đạt được của Đảng bộ Bộ GTVT qua các giai đoạn, đặc biệt là những thành tựu giai đoạn đổi mới vừa qua. Trong đó, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự Đảng Bộ đã đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, quyết liệt triển khai kiện toàn tổ chức Đảng đồng bộ, ổn định và duy trì hoạt động tốt; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng tiếp tục được quan tâm, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy các cấp và chi bộ. Công tác tuyên truyền phải gắn chặt với các hoạt động cụ thể của từng tổ chức Đảng để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.