Quản lý

Đảng bộ Bộ GTVT lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

06/10/2023, 14:50

Đảng bộ Bộ GTVT hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 9 tháng; phấn đầu hoàn thành toàn điện các chỉ tiêu năm 2023.

Phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Sáng nay (6/10), Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ 16 (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025, sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2023.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2023 của Đảng bộ Bộ GTVT; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục phát huy kết quả đạt được, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quý IV và cả năm 2023.

Đảng bộ Bộ GTVT phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 2023 - Ảnh 1.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Quang Trường đánh giá cao những kết quả đạt được trong 9 tháng năm 2023 của Đảng bộ Bộ GTVT.

Theo đó, Đảng ủy Bộ GTVT tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết của Trung ương, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người lao động; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết đấu tranh các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Phó bí thứ Đảng ủy Khối cũng đề nghị Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ tiếp nhận các tổ chức đảng, quan tâm đến công tác sắp xếp tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động của đơn vị để đi vào nền nếp; có kế hoạch chuẩn bị tổng kết, công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại. Tăng cường công tác phối hợp lãnh đạo Bộ GTVT chăm sóc, nâng cao đời tinh thần cho người lao động.

Đánh giá kết quả 9 tháng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cùng với sự nỗ lực chung của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, toàn Đảng bộ Bộ GTVT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Về nhiệm vụ quý IV/2023, Bí thư Lê Anh Tuấn đề nghị toàn Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, nâng cao chất lượng, tổ chức học tập, quán triệt chủ trương, quy định của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các quy định mới của Trung ương. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối, Đảng bộ Bộ GTVT, tuyên truyền tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành GTVT. Thực hiện có hiệu quả các quy định về nêu gương của Đảng.

Cùng đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng; rà soát, bổ sung, ban hành mới văn bản thuộc thẩm quyền; kịp thời kiện toàn bổ sung cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy; nâng cao chất lượng chi bộ, quản lý cán bộ, đảng viên đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên năm 2023 theo quy định.

Đảng bộ Bộ GTVT phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 2023 - Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đề nghị các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quý IV và cả năm 2023.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Tăng cường kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền gắn với trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT về công tác công đoàn, đoàn thanh niên. Trong đó tổ chức các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối, Đảng bộ Bộ GTVT và 78 năm Ngày truyền thống ngành GTVT.

"Quý IV năm 2023 còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tích cực, chủ động hơn nữa để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2023", Bí thư Lê Anh Tuấn đề nghị.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị

Trước đó, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2023, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Đào Văn Tiến cho biết, Ban Thường vụ, Đảng ủy Bộ GTVT bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và công tác xây dựng Đảng và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đảng bộ Bộ GTVT phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 2023 - Ảnh 3.

Hội nghị thống nhất các dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ; báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2023.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, hầu hết các mặt công tác trong 9 tháng năm 2023 của Bộ GTVT đã hoàn thành kế hoạch đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, đã triển khai và tổ chức thực hiện tốt các hội nghị tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định... của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GTVT tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ GTVT lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị bám sát nhiệm vụ, kế hoạch đề ra để hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch.

Lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, quán triệt, triển khai các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; việc tổ chức thực hiện các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và một số nhiệm vụ khác có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đảm bảo các quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, nhất là tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đi vào trọng tâm, trọng điểm, thực chất, đảm bảo số lượng và tiến độ đề ra.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể công đoàn, đoàn thanh niên được tập trung chỉ đạo; nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028...

Đảng ủy Bộ GTVT: Khắc phục khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng đảngĐảng ủy Bộ GTVT: Khắc phục khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng đảng

Các trao đổi giúp các đại biểu nắm vững, hiểu sâu, có hệ thống nhằm từng bước khắc phục khó khăn, vướng mắc của công tác xây dựng đảng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.