Quản lý

Đảng bộ Bộ GTVT lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

11/07/2024, 14:00

Sáng nay (11/7), Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 (mở rộng) triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Bộ bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ và chương trình, kế hoạch đề ra để cụ thể hóa bằng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng.

Để thực hiện hiệu quả công tác 6 tháng cuối năm 2024, Bí thư Lê Anh Tuấn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Bộ GTVT và sự lãnh đạo Đảng ủy Bộ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, chú trọng xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đường bộ, Luật Trật tự ATGT đường bộ và một số nghị định khác.

Đảng bộ Bộ GTVT lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị- Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm các cấp uỷ, tổ chức đảng cần triển khai trong 6 tháng cuối năm 2024 (Ảnh: Tạ Hải).

Cùng đó, cần tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải, nâng cấp cơ sở hạ tầng các cảng, bến, nhà ga phục vụ hành khách; phối hợp với địa phương bảo đảm đầy đủ phương tiện phục vụ an toàn, thuận lợi nhu cầu đi lại của người dân. Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không. 

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt thi công các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các dự án quan trọng quốc gia và trọng điểm của ngành GTVT, bảo đảm tiến độ, chất lượng; kết quả giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực của ngành GTVT.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương khóa XIII, của Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Khối, nhất là Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị khóa XIII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Hướng dẫn công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2024.

Bí thư Đảng ủy cũng yêu cầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng theo quy định. Triển khai thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới"…

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2024.

"Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tổ chức các phong trào thi đua. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ với Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam. Lãnh đạo, chỉ đạo Đoàn Thanh niên Bộ triển khai hiệu quả Kế hoạch công tác Đoàn năm 2024…", Bí thư Lê Anh Tuấn chỉ đạo.

Tại hội nghị, Đảng ủy Bộ GTVT đã trao Giấy khen cho 7 tập thể thuộc Đảng bộ, trong đó có Đảng bộ Báo Giao thông có thành tích tiêu biểu trong tổ chức "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024".

Đảng bộ Bộ GTVT lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị- Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Đào Văn Tiến trao Giấy khen cho các tập thể, trong đó có Đảng bộ Báo Giao thông (Ảnh: Tạ Hải).

Tập trung triển khai tốt các chương trình hành động, nghị quyết

Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024, ông Đào Văn Tiến, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, Đảng ủy Bộ GTVT và các cấp ủy, tổ chức đảng bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ. Toàn Đảng bộ Bộ GTVT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2024.

Theo đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc triển khai phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, quy định... của Trung ương và Đảng ủy Khối.

Xây dựng, ban hành các nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch... để triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2024; kịp thời bổ sung, kiện toàn nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo quy định.

Đảng bộ Bộ GTVT lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị- Ảnh 3.

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng (Ảnh: Tạ Hải).

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, có kết quả cụ thể và hiệu lực, hiệu quả rõ rệt; đảm bảo các quy trình, quy định và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng; đề cao và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, Phó bí thư Thường trực Đào Văn Tiến cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế: Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn chưa cao, chưa bám sát các nhiệm vụ của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Việc xây dựng nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác... triển khai thực hiện ở một số cấp ủy, tổ chức đảng còn chậm; việc hưởng ứng, phát động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024" ở một số tổ chức đảng chưa hiệu quả. Công tác quản lý đảng viên, nắm tình hình chính trị tư tưởng có nơi tâm chú trọng nhiều; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa kịp thời bổ sung kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra và rà soát, bổ sung quy hoạch theo quy định.

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở còn hình thức, chất lượng, hiệu quả chưa cao, nhất là ở chi bộ.

Một số cấp ủy đảng chưa thực hiện tốt Thông báo phân công theo dõi và Quy chế về công tác đối với cán bộ chuyên trách, chế độ báo cáo theo quy định.

"6 tháng cuối năm 2024, với tinh thần chủ động, tích cực, Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ, lãnh đạo Bộ lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT và công tác xây dựng Đảng đã được xác định trong các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 của Đảng bộ Bộ", Phó bí thư Đào Văn Tiến nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 30/2021 của Đảng ủy Bộ về "Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên trong Đảng bộ Bộ, giai đoạn 2021-2025".

Cùng đó, triển khai Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hơn 1,28 triệu cán bộ, đảng viên dự hội nghị quán triệt chuẩn mực đạo đức cách mạngHơn 1,28 triệu cán bộ, đảng viên dự hội nghị quán triệt chuẩn mực đạo đức cách mạng

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.