Kinh tế

Đảng bộ PV GAS tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ XVIII

14/08/2023, 16:08

Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ mở rộng lần thứ 18.

Hội nghị đã sơ kết công tác 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2023 và lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty.

Hội nghị đã nghe báo cáo, thảo luận và thống nhất thông qua nội dung sơ kết công tác 7 tháng đầu năm 2023; trong đó khẳng định ngay từ đầu năm, Đảng ủy, tập thể lãnh Tổng công ty đã xác định năm 2023 là năm thách thức, khó khăn nhiều hơn thuận lợi nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch công tác và đã đạt được những kết quả quan trọng.

img

Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS tổ chức hội nghị mở rộng lần thứ XVIII để sơ kết công tác 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2023 và lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty.

Đảng ủy, tập thể lãnh đạo PV GAS đã nhận định thời cơ và thách thức, nhận diện và ban hành nhiều văn bản quan trọng, giao nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị, qua đó giúp cho đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch đạt nhiều kết quả khả quan.

Công tác chính trị, tư tưởng được thực hiện hiệu quả thông qua các hoạt động tuyên truyền kịp thời, đầy đủ thông tin về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của PV GAS cùng những đóng góp quan trọng của PV GAS đối với Tập đoàn và đất nước; Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng ủy Tập đoàn, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư và các văn bản của Ban chấp hành Trung ương.

Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo theo đúng quy trình, quy định; chủ động thực hiện các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của cấp trên đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

Công tác phát triển đảng thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng được chủ động triển khai ngay từ đầu năm, đảm bảo phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc vận động người lao động tích cực tham gia đóng góp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị.

Ban Thường vụ, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Tổng công ty tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch SXKD 7 tháng đầu năm và đạt được một số kết quả nổi bật như: Hệ thống công trình khí được vận hành an toàn, mọi hoạt động diễn ra liên tục; hoàn thành công tác tiếp nhận chuyến tàu LNG đầu tiên và chạy thử chuỗi dự án LNG Thị Vải; chỉ tiêu sản lượng khí khô, condensate sản xuất, LPG kinh doanh, lợi nhuận và nộp ngân sách hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch; hoạt động đầu tư xây dựng được triển khai tích cực, bám sát kế hoạch; cơ bản hoàn thành đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng mua bán khí/LNG/dịch vụ với khách hàng/đối tác...

img

Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo PV GAS.

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy PV GAS lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tổng công ty tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ trong 5 tháng cuối năm 2023 về công tác xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ về SXKD, đầu tư xây dựng, công tác quản trị, tái cấu trúc Tổng công ty trong năm 2023; phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tiếp tục đóng góp vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ PV GAS lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Cũng trong chương trình, hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty, căn cứ quy định của Bộ Chính trị và của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, của Đảng ủy Tổng công ty về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ.

Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ…

Hội nghị đã thực hiện các bước lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty với tinh thần dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng theo quy định, trên tinh thần đoàn kết và xây dựng.

Kết quả phiếu tín nhiệm tại hội nghị lần này đã thể hiện tính thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của Tổng công ty.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.