Giao thông

Đăng kiểm hướng đến mục tiêu chính quy, đẩy mạnh hiện đại hóa

08/06/2020, 07:00

Công nghiệp GTVT và dầu khí biển Việt Nam sẽ phát triển mạnh là thời cơ và vận hội cho Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục phát triển...

img
Ban chấp hành Đảng bộ Cục Đăng kiểm VN nhiệm kỳ 2015-2020 nhận hoa chúc mừng của Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ trong lễ ra mắt (Ảnh tư liệu)

Nhiệm kỳ 5 năm tới (2020 - 2025), Đảng bộ Cục Đăng kiểm VN thực hiện phương châm tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo để xây dựng ngành đăng kiểm chính quy, hiện đại, hội nhập quốc tế và phát triển.

Bám sát chỉ đạo, tiên phong đổi mới

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, giai đoạn 5 năm gần đây (2015 - 2020), ngành đăng kiểm có sự đổi mới mạnh mẽ trong quản lý chất lượng phương tiện và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

Từ tháng 5/2015, đăng kiểm là lĩnh vực đầu tiên của Bộ GTVT khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tham gia cơ chế Một cửa quốc gia, để doanh nghiệp thực hiện thủ tục và nhận kết quả trực tuyến, liên thông với thủ tục hải quan.

“Cục Đăng kiểm VN đang triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông để giải quyết các thủ tục hành chính tại Cục, đồng thời cắt giảm hơn 50% số lượng hàng hóa kiểm tra chuyên ngành, đã bãi bỏ và đơn giản hóa 50% thủ tục hành chính, 50% điều kiện kinh doanh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT”, Phòng Pháp chế Cục Đăng kiểm VN thông tin.

Đáng chú ý, Cục Đăng kiểm VN không ngừng hoàn thiện cơ sở pháp lý chuyên ngành, trong đó xây dựng, đề xuất ban hành 60 quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia có sự cập nhật kịp thời các điều ước quốc tế liên quan. Chất lượng nguồn nhân lực và hệ thống cơ sở vật chất trong lĩnh vực đăng kiểm cũng được nâng cao rõ rệt.

Nhiều trung tâm đăng kiểm được đầu tư trang thiết bị kiểm định hiện đại, tương đương với các nước tiên tiến; kết quả kiểm định được tự động hóa mức độ cao, hạn chế tác động của con người. Các đơn vị thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật, khí thải xe cơ giới thuộc Cục được đầu tư nhân lực, trang thiết bị để thử nghiệm được tất cả các loại xe.

Ông Trần Kỳ Hình, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN cho biết, 5 năm qua, Cục Đăng kiểm VN tiếp tục khẳng định được vai trò, chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước chuyên ngành. “Đây là kết quả đáng mừng mà Đảng bộ Cục Đăng kiểm VN nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt được. Đảng bộ lãnh đạo toàn ngành tiếp tục ổn định, phát triển, đạt được những kết quả toàn diện, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục thời gian qua có nhiều đổi mới, quyết liệt, đồng bộ và có trọng tâm, bám sát chỉ đạo của Bộ GTVT, phát huy được sức mạnh tập thể và vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo”, ông Trần Kỳ Hình chia sẻ.

Hiện đại hóa, ngang bằng với các nước tiên tiến

Đảng bộ Cục Đăng kiểm VN đặt mục tiêu đến năm 2025, ngành đăng kiểm tiếp tục ổn định và hơn thế, hệ thống đăng kiểm phương tiện, thiết bị GTVT và dầu khí biển trong cả nước được hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực.
Ông Trần Kỳ Hình, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Đăng kiểm VN lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 sắp được tổ chức, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Trần Kỳ Hình cho biết, Đảng ủy Cục và cấp ủy chi bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 có sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của cấp ủy về việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Thời gian qua, Cục Đăng kiểm VN vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng hai; được Thủ tướng tặng Cờ Thi đua xuất sắc; Bộ GTVT, Ủy ban ATGT và các cơ quan tặng nhiều cờ thi đua, bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân trong Cục.

Theo ông Hình, trong giai đoạn tới, công nghiệp GTVT và dầu khí biển Việt Nam sẽ có những thay đổi lớn và phát triển mạnh, đây là thời cơ và vận hội cho Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục phát triển. Vì vậy, Đảng bộ Cục Đăng kiểm VN quyết tâm lãnh đạo Cục Đăng kiểm VN tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Đăng kiểm VN chính quy, hiện đại, hội nhập quốc tế và phát triển.

Phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025 sắp tới là xây dựng Cục Đăng kiểm VN tiếp tục ổn định, hoàn thiện thể chế và mô hình tổ chức công tác đăng kiểm, phát triển nguồn nhân lực đăng kiểm có chất lượng cao, hiện đại, hội nhập quốc tế, trọng tâm là đẩy nhanh xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong hợp tác quốc tế, Đăng kiểm VN duy trì mở rộng hoạt động, khẳng định vai trò ngày càng cao ở các hiệp hội quốc tế và khu vực về đăng kiểm, tích cực hợp tác và trao đổi kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực trên tất cả các lĩnh vực đăng kiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.