Giao thông

Đánh giá hiệu quả các quy định pháp luật giao thông trong thực tiễn

08/09/2017, 17:38

Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa chỉ đạo rà soát hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật giao thông ngay trong tháng 9.

Ban-can-su-Bo-GTVT

Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, đánh giá lại các văn bản, quy phạm pháp luật lĩnh vực GTVT

Hôm nay, 8/9, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi làm việc của Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT, họp bàn nhiều nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp và công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). 

Báo cáo Ban Cán sự Đảng về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ GTVT, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trịnh Thị Hằng Nga cho biết, tổng số lượng văn bản cần xây dựng trong năm 2017 là 98 VBQPPL, 7 hồ sơ đề nghị xây dựng văn bản và 3 quyết định cá biệt.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT còn phải tiếp tục xử lý những nhiệm vụ xây dựng VBQPPL từ cuối năm 2016. Mỗi một văn bản, mỗi một hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, Nghị định đều đòi hỏi qua nhiều quy trình, chứa đựng những nội dung quan trọng, phức tạp, ảnh hưởng tới nhiều lĩnh vực đời sống xã hội và thường có nhiều ý kiến khác nhau... Vì vậy, nhiệm vụ xây dựng văn bản QPPL của Bộ GTVT là rất nặng nề.

Theo bà Nga, công tác này vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ cũng như đòi hỏi của thực tiễn. Một số văn bản không đảm bảo có đủ hồ sơ theo quy định dẫn đến phải bổ sung hồ sơ làm chậm tiến trình lấy ý kiến cũng như thẩm định, ảnh hưởng đến chất lượng văn bản.

Một số văn bản có nhiều nội dung mới nên chất lượng dự thảo Thông tư các Tổng cục, Cục trình Bộ còn chưa cao, tỷ lệ các điều phải tiếp thu, chỉnh sửa lại theo các ý kiến góp ý còn nhiều. Khi đề xuất xây dựng các VBQPPL để đưa vào chương trình, các cơ quan, đơn vị chưa lường hết được những nội dung sẽ thay đổi, phát sinh khiến cho thời gian xây dựng văn bản trở nên gấp gáp hoặc một số văn bản phải dừng tiến độ xây dựng hoặc đưa ra khỏi chương trình…

Để khắc phục tồn tại, bà Nga kiến nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần thực sự quan tâm, quán triệt hơn nữa để lan tỏa trong các cán bộ, nhân viên của mình ý thức nghiêm túc trong công tác xây dựng các VBQPPL, tăng cường hơn nữa vai trò của các tổ chức pháp chế trong việc kiểm soát các văn bản trước khi trình Bộ để đảm bảo chất lượng của các VBQPPL. Các cơ quan, đơn vị phải chủ động cập nhật những thay đổi trong hệ thống pháp luật nói chung và cần nghiêm túc nghiên cứu, tìm hiểu những văn bản có liên quan khi xây dựng các VBQPPL. Tăng cường đối thoại, tổ chức các hội nghị, hội thảo lấy ý kiến trực tiếp các đối tượng chịu sự điều chỉnh của văn bản để đảm bảo các quy định được ban hành phù hợp với thực tiễn…

Nhấn mạnh trách nhiệm, nhiệm vụ hàng đầu của Bộ GTVT trong xây dựng VPQPPL, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa yêu cầu các vụ trưởng, cục trưởng, tổng cục trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc xây dựng VBQPPL lĩnh vực phụ trách, coi chất lượng tham mưu, xây dựng văn bản là tiêu chí đánh giá năng lực, trình độ cán bộ.

Riêng Vụ Pháp chế rà soát, đánh giá lại các VBQPPL, xem văn bản, quy định nào cần sửa đổi, bổ sung thì thực hiện khẩn trương để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

“Bộ GTVT có nhiều VBQPPL liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp, vì thế phải tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả, hiệu lực của các văn bản, quy định này trong thực tiễn cuộc sống. Yêu cầu đặt ra là đối với doanh nghiệp phải càng ngày càng “mở”. Nếu doanh nghiệp kêu nghĩa là cản trở sự phát triển rồi. Phải tập trung rà soát trong tháng 9, xác định đây là tháng cao điểm rà soát VBQPPL”, Bộ trưởng yêu cầu. 

Xem thêm video

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.