Đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 FULL 24 mã đề

26/06/2019 15:11

Đáp án đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 FULL tất cả 24 mã đề được cập nhật sớm, chính xác nhất trên báo Giao thông.

ĐÁP ÁN MÔN ANH THPT QUỐC GIA 2019 FULL MÃ ĐỀ: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424.

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề
Đang cập nhật....

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 401 (Full)

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 402 (Full)

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 403 (Full)

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 404 (Full)

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 405 (Full)

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 406 (Full)

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 407 (Full)

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 408 (Full)

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 409 (Full)

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 410 (Full)

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 411 (Full)

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 412 (Full)

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 413 (Full)

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 414 (Full)

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 415 (Full)

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 416 (Full)

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 417 (Full)

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 418

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 419

Đáp án đề thi môn tiếng anh thpt quốc gia 2019 full 24 mã đề

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 420 (Full)

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 421

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 422 (Full)

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 423

* Đáp án môn Tiếng Anh mã đề 424

Xem đề thi môn Tiếng Anh THPT quốc gia 2019 mã đề 402

>>> XEM THÊM:

* Đáp án đề thi môn Hóa học THPT Quốc Gia 2019

* Đáp án đề thi môn Vật Lý THPT Quốc Gia 2019

* Đáp án đề thi môn Sinh học THTP Quốc Gia 2019

Chiều 26/6, thí sinh THPT Quốc gia đã làm bài thi môn Tiếng Anh với hình thức trắc nghiệm trong thời gian 60 phút.

Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Tiếng Anh của Bộ GD&ĐT (công bố đầu tháng 12/2018) có 50 câu hỏi trắc nghiệm và thí sinh có 60 phút để hoàn thành. Trong đề thi có một số câu hỏi khó, đảm bảo tính phân loại học sinh, hỗ trợ công tác tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng.

Đề thi môn tiếng Anh THPT quốc gia được nhiều thí sinh, giáo viên nhận định "khá khó", phân hóa cao.

Theo dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018, Môn tiếng Anh có điểm trung bình thấp nhất. Điểm trung bình của môn này trên cả nước là 3,91 điểm. Số thí sinh có điểm dưới trung bình là 637.335 TS - chiếm 78,22%. Số thí sinh có điểm liệt (<=1 điểm) là 2.189 TS - chiếm 0,0026%. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3 điểm.

Cả nước có 76 thí sinh đạt điểm 10 môn tiếng Anh. Số thí sinh đạt từ 9 đến 9,8 điểm là 4.838 TS. Có 732 TS có điểm 0.

Nhóm PV Giáo dục