Quản lý

Đầu tư cao tốc có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình phù hợp

26/07/2023, 18:55

Bộ GTVT sẽ triển khai nhiều giải pháp để đến năm 2030 phấn đấu cả nước có khoảng 5.000km đường bộ cao tốc.

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời đại biểu Quốc hội Dương Khắc Mai, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông liên quan đến kết quả đã triển khai và giải pháp thời gian tới để đạt được mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu cả nước có khoảng 5.000km đường bộ cao tốc mà Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã đề ra.

img

Tuyến cao tốc Mai Sơn - QL54 được hoàn thành đưa vào khai thác từ ngày 30/4 vừa qua (Ảnh internet).

Bộ GTVT cho biết, chủ trương phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đặc biệt đối với tuyến đường bộ cao tốc là chủ trương lớn của Đảng. Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Nghị quyết số 13 của BCH Trung ương Đảng khóa XI, kết cấu hạ tầng giao thông đã có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng nói chung và hạ tầng giao thông nói riêng vẫn chưa bảo đảm tính đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc còn chậm, chưa hợp lý, phân bổ chưa hài hòa giữa các vùng kinh tế trọng điểm, vùng động lực và vùng khó khăn.

"Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000km đường bộ cao tốc. Đây là thách thức lớn cần có sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm vượt bậc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương để thực hiện thành công mục tiêu Đại hội Đảng", Bộ GTVT cho biết.

Về tình hình triển khai, Bộ GTVT cho biết, từ khi tuyến cao tốc đầu tiên TP.HCM - Trung Lương được khởi công, sau gần 20 năm xây dựng, đến nay đã đưa vào khai thác khoảng 1.729km, đang thi công xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 khoảng 1.071km. Hiện nay, đã quyết định chủ trương đầu tư, bố trí đủ vốn thực hiện, dự kiến khởi công giai đoạn 2021-2025 khoảng 1.258km.

Để đảm bảo triển khai thành công mục tiêu Đại hội Đảng và lộ trình Chính phủ đề ra, Bộ GTVT cho biết cần các giải pháp như phải có sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, sự tham gia, ủng hộ của nhân dân.

Về nguồn vốn, Bộ GTVT cho rằng, phải huy động mọi nguồn lực từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, từ các doanh nghiệp thông qua hình thức đối tác công tư với cơ chế thu hút hấp dẫn mới bảo đảm đủ nguồn lực để thực hiện.

Cũng theo Bộ GTVT, việc đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp để phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư; cần cân đối hợp lý giữa các vùng, miền.

Một giải pháp nữa được Bộ GTVT đề cập là triển khai mạnh mẽ phân cấp phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; cụ thể hóa trách nhiệm của các chủ thể liên quan trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng các dự án.

Về thể chế, Bộ GTVT nêu rõ, cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung những cơ chế, chính sách, thể chế có tính chất đột phá về phân cấp phân quyền, huy động nguồn lực, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng...

Cùng đó, cần thành lập ban chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những điểm nghẽn để đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án. Bên cạnh đó, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và đưa vào vận hành khai thác.

"Công tác thông tin truyền thông, tuyên truyền, vận động nhân dân tại cơ sở phải được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa cơ quan Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội nhằm đạt được sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án", Bộ GTVT cho biết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.