Đường bộ

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khai thác khoáng sản

27/04/2022, 10:51

Bộ GTVT yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, vai trò quản lý nâng cao nhận thức về khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Ban cán sự Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc về việc triển khai thực hiện nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Hướng dẫn số 46 của Ban Tuyên giáo TƯ về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.

img

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tăng cường vai trò quản lý, nâng cao nhận thức người lao động về quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản - Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, thống nhất nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tài nguyên, địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

Việc quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, trên cơ sở áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, kết hợp hài hòa với bảo tồn, dự trữ cho tương lai.

“Các đơn vị cũng phải tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản, phát triển công nghiệp khai khoáng, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên địa chất, khoáng sản; Bảo vệ môi trường, sinh thái, an toàn lao động trong hoạt động khoáng sản. Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về địa chất, khoáng sản”, văn bản nêu.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan liên quan trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

Các cơ quan báo chí truyền thông, báo chí ngành GTVT được giao nhiệm vụ tuyên truyền nội dung của Nghị quyết bằng các hình thức phù hợp, trong đó tập trung vào ý nghĩa, tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; Việc quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.