Bất động sản

Đề xuất cá nhân không lập doanh nghiệp chỉ được bán, cho thuê tối đa 3-5 căn nhà mỗi năm

04/03/2024, 11:59

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ là đối tượng bán, cho thuê 3-5 nhà hoặc căn hộ trong một năm. Đối tượng trong diện này không phải thành lập doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về Nghị định quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Trong các nội dung lấy ý kiến, đáng chú ý là quy định "cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ thì không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật", quy định tại khoản 3, Điều 9, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.

Để xác định cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ, Bộ Xây dựng đề xuất 3 phương án nhận diện (khoản 1, Điều 7 của dự thảo) theo số lượng chuyển nhượng, diện tích và chiều cao nhà.

Theo phương án nhận diện theo số lượng bán và chuyển nhượng, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ gồm:

Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua nhà ở có sẵn, nhà ở hình thành trong tương lai từ 3-5 nhà ở hoặc 3-5 căn hộ chung cư, trong 1 năm (12 tháng).

Cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua công trình xây dựng có sẵn, công trình xây dựng hình thành trong tương lai 5-10 công trình xây dựng hoặc 5-10 phần diện tích sàn trong công trình xây dựng trong 1 năm (12 tháng).

Đề xuất cá nhân không lập doanh nghiệp chỉ được bán, cho thuê tối đa 3-5 căn nhà mỗi năm- Ảnh 1.

Nhà cho thuê phố Huế, Hà Nội.

Còn theo phương án nhận diện theo diện tích, Bộ Xây dựng đề xuất cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định có diện tích từ 1.000-2.000m2 đối với đất tại khu vực đô thị; Từ 3.000-5.000m2 đất tại khu vực nông thôn; Từ 1.000-2.000m2 sàn xây dựng đối với nhà ở, công trình hỗn hợp có nhà ở; Từ 3.000-5.000m2 sàn xây dựng đối với công trình xây dựng không có nhà ở.

Đối với việc nhận diện chiều cao tầng xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất quy định, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 2 tầng trở lên và có quy mô dưới 20 căn hộ (theo quy định tại khoản 3, Điều 57, Luật Nhà ở 2023). Cá nhân bán, cho thuê nhà ở có nguồn gốc từ nhận thừa kế hoặc nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết mà cá nhân được các bên trao tặng.

Dự thảo đề xuất này của Bộ Xây đang được lấy ý kiến góp ý, thời gian góp ý đến hết ngày 27/4.

Hiện nay, những trường hợp kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp được quy định tại Điều 5 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP, gồm:

1. Cơ quan, tổ chức thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do phá sản, giải thể, chia tách theo quy định của pháp luật.

2. Cơ quan, tổ chức thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản là tài sản công theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) thực hiện bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản đang được dùng bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán nhà, công trình xây dựng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quyết định của Tòa án, của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.

5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua nhà, công trình xây dựng thuộc quyền sở hữu hợp pháp, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

6. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh theo quy định của pháp luật.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.