Xã hội

Đề xuất chuyển hơn 5.000 tỉ chống COVID-19 năm 2021 sang 2022

07/01/2023, 15:52

Hiện đã có 24/54 địa phương có đề xuất chuyển nguồn kinh phí phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 sang niên độ ngân sách năm 2022.

Chiều nay (7/1), trước khi bước vào thảo luận tổng kết Nghị quyết 30/2021 của Quốc hội, trong đó có nội dung cho phép Chính phủ thực hiện các biện pháp chưa có trong luật để phòng, chống COVID-19, Quốc hội đã biểu quyết đồng ý điều chỉnh chương trình, bổ sung việc xem xét chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022.

img

Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày Tờ trình của Chính phủ.

Theo đó, hiện đã có 24/54 địa phương có đề xuất chuyển nguồn kinh phí phòng chống dịch COVID-19 là hơn 5.016 tỉ đồng đã được bố trí trong dự toán để chi cho phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 sang niên độ ngân sách năm 2022 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2022.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, khoản kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương không thuộc trường hợp được chuyển nguồn, theo Luật Ngân sách Nhà nước.

Theo quy định tại khoản 3 của Nghị quyết số 30/2021 của Quốc hội, Quốc hội đã ủy quyền cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định đối với các nhiệm vụ chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 nhưng chỉ được thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2022.

img

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường

Đến nay, ngày 7/1/2023, đã hết thời hạn Quốc hội cho phép ủy quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định nội dung này. Vì vậy, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc chuyển nguồn kinh phí công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của các địa phương sang niên độ ngân sách năm 2022 là cần thiết.

Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cho rằng, đến ngày 7/1/2023, Chính phủ mới có Tờ trình gửi Quốc hội về vấn đề này là quá chậm, làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra, trình Quốc hội xem xét, quyết định. Đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo rút kinh nghiệm vấn đề này.

Theo ông Nguyễn Phú Cường, cơ quan thẩm tra vẫn nhất trí với Tờ trình của Chính phủ cho phép chuyển nguồn kinh phí phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 sang niên độ ngân sách năm 2022 với số tiền là hơn 5.016 tỉ đồng của 24 địa phương và hủy dự toán đối với số chuyển nguồn không thực hiện, giải ngân đến hết niên độ ngân sách nhà nước năm 2022.

Đối với các địa phương chưa có báo cáo về tình hình kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 còn dư, đề nghị thực hiện đúng quy định pháp luật, cắt giảm, hủy dự toán kinh phí ngân sách địa phương còn dư theo quy định. Các địa phương bảo đảm tự sắp xếp, cân đối nguồn lực để thực hiện, không bổ sung ngân sách trung ương thực hiện nhiệm vụ này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.