Đường bộ

Đề xuất giảm nhiều khoản phí, lệ phí hỗ trợ doanh nghiệp vận tải

09/09/2022, 18:11

Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.

Bộ Tài chính đang xin ý kiến về dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải do giá nhiên liệu tăng.

img

Bộ Tài chính đề xuất giảm từ 20-50% một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải do tác động tăng giá nhiên liệu

Trước đó, Bộ Tài chính nhận được công văn số 6779/BGTVT-TC ngày 06/7/2022 của Bộ GTVT đề xuất miễn, giảm phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải do tác động tăng giá nhiên liệu đến giá dịch vụ vận tải.

Để kịp thời hỗ trợ, giảm khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực GTVT, có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2022.

Bộ Tài chính đã có công văn số 8365/BTC-CST ngày 23/8/2022 báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ban hành Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ngày 6/9/2022, Văn phòng Chính phủ có công văn số 5844/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc ban hành Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực GTVT theo như đề xuất của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên và ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản số 2954/BTP-VĐCXDPL ngày 12/8/2022.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban Trung Ương MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam có ý kiến tham gia về dự thảo Thông tư gửi về BTC trước ngày 18/9/2022.

Theo dự thảo Thông tư này, các loại gồm: Phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải nội địa; Phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa; Lệ phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa; Phí thẩm định cấp chứng chỉ, giấy phép, giấy chứng nhận trong hoạt động hàng không dân dụng; cấp giấy phép ra vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay; Phí đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay... có mức thu bằng 80% mức thu hiện tại.

Trong khi đó, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt, lệ phí ra, vào cảng bến thuỷ nội địa, phí trình báo đường thuỷ nội địa mức thu bằng 50% mức thu hiện nay.

img

Khi ban hành, Thông tư sẽ có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2022

Dự thảo cũng nêu rõ, từ ngày 1/1/2023 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định nêu trên sẽ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 193/2016/TT BTC, Thông tư số 248/2016/TT-BTC, Thông tư số 261/2016/TT-BTC và Thông tư số 295/2016/TT-BTC.

Ngoài mức thu các khoản phí, lệ phí quy định nêu trên, các nội dung về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; tổ chức thu phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; các trường hợp miền, không phải nộp phí, lệ phí; kê khai, nộp phí, lệ phí; mức thu các khoản phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí, lệ phí; chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí và các nội dung khác liên quan không quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Thông tư số 133/2016/TT BTC, Thông tư số 248/2016/TT-BTC, Thông tư số 261/2016/TT-BTC và Thông tư số 295/2016/TT-BTC.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.