Đường sắt

Đề xuất giảm phí sử dụng hạ tầng đường sắt

05/01/2021, 09:32

Bộ Tài chính đề xuất giảm phí sử dụng hạ tầng đường sắt xuống còn 4% trong năm 2021, giảm 50% so với trước.

img

Bộ Tài chính đề xuất giảm phí sử dụng hạ tầng đường sắt xuống còn 4% trong năm 2021.

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, Bộ Tài chính vừa có văn bản xin ý kiến các cơ quan, đơn vị đóng góp ý rộng rãi đối với Thông tư quy định mức thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất đến hết ngày 31/12/2021, mức phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt được xác định là 4% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt.

Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt thực hiện kê khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt theo tháng, quyết toán năm theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Nộp 100% số tiền phí vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Trong thời gian trên, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt không thực hiện khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định tại Thông tư số 295/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt.

Kể từ ngày 1/1/2022 trở đi, phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt thực hiện theo quy định tại Thông tư số 295/2016.

Theo Thông tư này, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt khi sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt để chạy tàu phải nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt với mức phí được xác định là 8% trên doanh thu kinh doanh vận tải đường sắt. Như vậy, mức phí theo đề xuất mới của Bộ Tài chính giảm 50% so với mức phí quy định tại Thông tư 295.

Bộ Tài chính cũng xin ý kiến góp ý đối với Thông tư bãi bỏ Thông tư số 21/2008 hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia. Theo Thông tư 21, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt có trách nhiệm trích 20% tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) để nộp vào ngân sách Trung ương.

Trước đó, Tổng công ty Đường sắt VN đã có văn bản kiến nghị Bộ GTVT và các cấp có thẩm quyền xem xét miễn, giảm các khoản phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt và tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2020 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gặp nhiều khó khăn trong vận tải đường sắt, sản lượng, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng.

Cụ thể, theo quy định mức phí 8% tại Thông tư số 295/2016 thì khoản phí phải nộp năm 2020 khoảng 213 tỷ đồng. Còn theo Thông tư số 21/2008, khoản phải nộp từ tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2020 khoảng 14,6 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.