Xã hội

Đề xuất tách Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai sau 5 năm hợp nhất

01/12/2023, 14:30

Là mô hình duy nhất và chưa có tiền lệ trong cả nước, sau 5 năm, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai lại đang được đề xuất tách trở lại hai sở như ban đầu.

Trước đó, vào tháng 6/2018, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai Sở GTVT và Sở Xây dựng.

Nội dung tờ trình cho thấy, việc hợp nhất hai sở trên thực hiện đúng chủ trương Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành năm 2017 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đề xuất tách Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai sau 5 năm hợp nhất - Ảnh 1.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai sắp chia tách thành Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng.

Tuy nhiên, bên cạnh một số hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết, qua 5 năm hoạt động, mô hình bộc lộ nhiều hạn chế như chức năng, nhiệm vụ của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đến nay vẫn chưa được Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quy định cụ thể; các Nghị định, Thông tư mang tính chất chuyên ngành cũng không quy định trách nhiệm của mô hình sở này nên rất dễ xảy ra sai sót.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng đặt dưới sự chỉ đạo điều hành của hai bộ gồm Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng; có 2 hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành, phần báo cáo phải báo cáo chung cả hai nhiệm vụ của hai bộ, có những văn bản cần quy định và hướng dẫn chung của ngành thì phải chờ sau khi 2 bộ ban hành văn bản mới được hướng dẫn thực hiện, do đó làm chậm tiến độ thời gian thực hiện.

Ngoài ra, số lượng lãnh đạo quản lý cấp Sở giảm tới ba người; trong khi thực tế chức năng, nhiệm vụ không thay đổi so với trước sáp nhập, khối lượng công việc lớn, gây khó khăn trong việc điều hành, tổ chức thực hiện, dẫn đến một số công việc tham mưu cho Chủ tịch, UBND tỉnh còn chậm trễ

Việc bố trí đi kiểm tra cơ sở, đi thực địa, chỉ đạo, đôn đốc trong việc thực hiện công tác chuyên môn của các phòng, ban, đơn vị cũng bị phần nào hạn chế; chức năng nhiệm vụ của hai sở chỉ tương đồng ở một số lĩnh vực, một số vị trí việc làm phải sắp xếp người có chuyên môn chưa phù hợp đảm nhiệm do cắt giảm phòng ban, nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Từ thực tiễn đánh giá tổng kết mô hình thí điểm và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, Tờ trình đưa ra việc cần thiết tổ chức lại Sở Giao thông vận tải - Xây dựng để thành lập Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ và thống nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 và nghị định 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ.

Tờ trình sẽ được HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI thảo luận, quyết nghị tại Kỳ họp thứ 16 vào đầu tháng 12 tới. Trường hợp được thông qua, dự kiến hai sở sau chia tách sẽ đi vào hoạt động từ 1/1/2024.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.