Hạ tầng

Địa phương sẽ tham gia đánh giá cấp giấy phép trung tâm đăng kiểm

13/10/2021, 16:30

Bộ GTVT dự kiến giao các Sở GTVT tham gia thực hiện công tác quản lý cấp giấy phép hoạt động cho các trung tâm đăng kiểm.

Bộ GTVT đang lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 18/2019 của Bộ GTVT về hướng dẫn thực hiện quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

img

Toàn quốc hiện có 251 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới được cấp phép hoạt động

Một trong những điểm đáng chú ý tại dự thảo là việc bổ sung quy định các Sở GTVT có trách nhiệm phối hợp với Cục Đăng kiểm VN trong công tác kiểm tra, đánh giá lần đầu để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn quản lý.

“Trong quá trình thực hiện Nghị địnhh số 139/2018 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm VN nhận thấy cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa Cục Đăng kiểm VN và Sở GTVT các tỉnh, thành phố đối với việc đánh giá lần đầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới”, Cục Đăng kiểm VN cho biết lý do cần thiết bổ sung quy định trên.

Theo quy định hiện hành, chủ đầu tư trước khi xây dựng trung tâm đăng kiểm chỉ cần thông báo cho Cục Đăng kiểm VN về vị trí xây dựng, thời gian dự kiến hoàn thành và chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đầu tư, xây dựng. Sau khi hoàn thành xây dựng, đề nghị Cục Đăng kiểm VN kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất, nhân lực để cấp giấy phép hoạt động.

Đơn vị đăng kiểm được cơ quan quản lý đánh giá, xác nhận phù hợp với các yêu cầu về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định, nhân lực theo quy định tại Nghị định 139/2018 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đơn vị đăng kiểm (QCVN:103/BGTVT) mới sẽ được cấp giấy phép hoạt động.

Trong quá trình hoạt động nếu bị mất, hỏng giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hoặc thay đổi về vị trí, xưởng kiểm định; bị thu hồi giấy phép, thay đổi nhân sự đến mức ảnh hưởng đến hoạt động… phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy chứng nhận. Một số trường hợp cấp phép lại phải qua kiểm tra, đánh giá điều kiện như thủ tục cấp lại giấy chứng nhận như cấp lần đầu.

Liên quan thẩm quyền, trách nhiệm của các Sở GTVT trong quản lý trung tâm đăng kiểm, theo quy định tại Thông tư số 16/2021 của Bộ GTVT quy định về kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (có hiệu lực từ 1/10/2021), Sở GTVT có trách nhiệm thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm định xe cơ giới trên địa bàn; xử lý sai phạm đối với lãnh đạo, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm theo thẩm quyền; cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến công tác kiểm định xe cơ giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.