Diễn tập xử lý thông tin cứu nạn trên biển bằng tiếng Anh

05/07/2017 09:42

Tình huống diễn tập là xử lý thông tin cứu nạn một tàu nước ngoài cháy lớn, 3 thuyền viên bị thương nặng.

Thiện Anh