Hàng hải

Điều chỉnh nhiều dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm

06/11/2023, 10:52

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục dự án nạo vét vùng nước cảng biển kết hợp thu hồi sản phẩm.

Theo đó, nhiều dự án được điều chỉnh thời gian thực hiện từ giai đoạn 2021-2023 sang giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, các dự án được điều chỉnh thời gian thực hiện bao gồm: Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Sông Tiền (dự kiến nạo vét từ cặp phao P17 - phao P18 đến phao P31); Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Trần Đề (dự kiến nạo vét từ phao P0 đến phao P16).

Bộ GTVT điều chỉnh nhiều dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm - Ảnh 1.

Nhiều dự án nạo vét vùng nước cảng biển kết hợp thu hồi sản phẩm được điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tới năm 2025 (Ảnh minh họa).

Ngoài ra, các dự án được điều chỉnh thời gian thực hiện tới năm 2025 còn có dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Cửa Việt (dự kiến nạo vét luồng hàng hải Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị); Nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Cửa Hội - Bến Thủy (dự kiến nạo vét luồng hàng hải Cửa Hội, tỉnh Nghệ An).

Trong đó, dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Sông Tiền chỉ triển khai khi các dự án XHH trên tuyến luồng đủ điều kiện tiếp tục triển khai thực hiện, đảm bảo triển khai đồng bộ các dự án và thông luồng toàn tuyến.

Quyết định mới cũng bổ sung dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Sông Hậu cho tàu từ 10.000 tấn trở lên với thời gian thực hiện trong giai đoạn 2023-2025.

Đối với chuẩn tắc luồng, khối lượng dự kiến nạo vét, sau khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, Cục Hàng hải Việt Nam tổng hợp, báo cáo Bộ GTVT xem xét, cập nhật.

Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam kết thúc, thanh lý các hợp đồng tư vấn của Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Sông Hậu từ phao P0 đến phao P25 và thanh toán cho các đơn vị tư vấn theo khối lượng công việc đã hoàn thành đến thời điểm hiện tại theo quy định.

Đồng thời, tham khảo, sử dụng kết quả nghiên cứu của Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Sông Hậu từ phao P0 đến phao 2 P25 trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An - Sông Hậu cho tàu từ 10.000 tấn trở lên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.