Chính trị

Đoàn Thanh niên Bộ GTVT thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ năm 2019

14/12/2019, 21:45

Chiều 14/12, Đoàn Thanh niên Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

img
Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT Phạm Công Bổng đánh giá cao những nỗ lực và thành tích mà Đoàn Thanh niên Bộ đã đạt được trong năm 2019, giữa bối cảnh Ngành giao thông có nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Phạm Công Bổng nhìn nhận 2020 là năm có sự kiện đặc biệt quan trọng cần tập trung hướng đến là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn thanh niên cần tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào mừng đại hội Đảng các cấp. Các tổ chức đoàn cần tích cực tham gia xây dựng, góp ý các văn kiện của Đảng, tham gia xây dựng dự thảo nghị quyết của Đảng cơ sở và đặc biệt là giới thiệu cán bộ đoàn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở.

Đồng thời, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ chỉ đạo Đoàn thanh niên Bộ tiếp tục phát huy, triển khai mô hình xã ATGT. Đồng chí Phạm Công Bổng cũng yêu cầu đổi mới nâng cao chất lượng chi đoàn với 3 nội dung: đổi mới hoạt động sinh hoạt, nâng cao chất lượng Ban Chấp hành, nâng cao chất lượng đoàn viên.

“Chi đoàn không phải cần nhiều đoàn viên nhưng phải đảm bảo chất lượng đoàn viên, một chi đoàn có thể chỉ có 10 -20 đoàn viên nhưng khi có hoạt động thì ai cũng nhiệt tình tham gia”, Phó Bí thư Phạm Công Bổng nhấn mạnh.

Ngoài ra, các tổ chức đoàn cần tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, văn bản của Đảng và của Bộ GTVT. Mỗi cán bộ đoàn phải không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên mô.

Trước đó, đánh giá kết quả công tác, phong trào Đoàn năm 2019, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT Nguyễn Thành Tưởng nhìn nhận trong năm qua, các hoạt động của Đoàn đã có bước chuyển biến theo tính thiết thực, phát huy tốt vai trò của tổ chức đoàn trong giáo dục, đoàn kết và đồng hành với thanh niên.

Hoạt động của đoàn thanh niên có sự liên kết, phối hợp nhiều cơ sở đoàn trong Bộ và các đơn vị đoàn bạn tạo tính lan toả và nâng quy mô tổ chức. Các cấp bộ đoàn đã dần thể hiện được vai trò của tổ chức đối với cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy đã chú trọng công tác nắm bắt tình hình thanh niên, đã phân công cấp ủy viên phụ trách công tác thanh niên, thường xuyên tổ chức gặp mặt, đối thoại với thanh niên để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị, đề xuất của thanh niên.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên được chú trọng, đặc biệt là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học tập triển khai nghị quyết của Đảng đã góp phần ổn định tư tưởng của cán bộ, đoàn viên trẻ nhất là trong điều kiện kinh tế, môi trường xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, đại đa số đoàn viên, thanh niên yên tâm công tác gắn bó với đơn vị.

Ngoài ra, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, các phong trào của Đoàn cấp trên xây dựng và ban hành đẩy đủ các chương trình, kế hoạch công tác năm và các chương trình, kế hoạch cho cả nhiệm kỳ làm cơ sở để các đơn vị triển khai thực hiện.

Cụ thể, trong phong trào thanh niên tình nguyện, Đoàn Bộ đã tổ chức thành công Ngày hội hiến máu nhân đạo vì nạn nhân tai nạn giao thông 2019 thu được hơn 500 đơn vị máu tại khu vực Hà Nội với trên 1000 đoàn viên, sinh viên, cán bộ, công chức, người lao động tham gia; các đơn vị đã chủ động tổ chức tốt các hoạt động hiến máu toàn Đoàn đạt gần 1.000 đơn vị máu hiến tặng tiêu biểu như Đoàn Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Đoàn Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam…

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người dân nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán được các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện tốt. Các đơn vị tổ chức các chương trình quyên góp, ủng hộ quần áo ấm, sách vở cho đồng bào các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa, ủng hộ quần áo ấm, trao học bổng cho học sinh nghèo, trao tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách. Triển khai kế hoạch Mùa hè xanh tình nguyện, Đoàn Bộ đã chỉ đạo, cùng với các đơn vị hỗ trợ kinh phí để Đoàn Thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam tổ chức thành công chiến dịch mùa hè xanh tình nguyện…

Trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo, Đoàn Thanh niên Bộ đã phát động trong đoàn viên, thanh niên trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, tiếp cận với cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Đoàn bộ đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0; Hướng dẫn triển khai phong trào Tuổi trẻ sáng tạo. Ban hành công văn hướng dẫn việc đăng ký các ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo trên cổng Ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn (hiện có 11 ý tưởng sáng tạo được đăng ký, chủ yếu thuộc Đoàn Viện Khoa học và công nghệ GTVT); tham luận và đề xuất các giải pháp tại Hội nghị sáng tạo trẻ do Trung ương Đoàn tổ chức, tham gia chương trình phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính”.

Nhiều đồng chí đoàn viên, thanh niên tại các đơn vị tham gia đảm nhận các đề tài nghiên cứu khoa học như tại Viện khoa học công nghệ, Viện chiến lược phát triển GTVT, các cục chuyên ngành; tích cực cải tiến cách thức làm việc, sáng tạo trong triển khai các hoạt động đoàn để thu hút đoàn viên tham gia. Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Vai trò của thanh niên trong đề xuất các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo và phát động hưởng ứng phong trào Sáng tạo trẻ trong đoàn viên, thanh niên đã được Lãnh đạo Bộ đồng ý phê duyệt hiện đang làm công tác chuẩn bị để tổ chức.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Thái Minh Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ GTVT cho biết, trong năm 2019, Uỷ ban kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra hồ sơ tài liệu và chương trình làm việc, ban hành các thông báo kết luận về công tác kiểm tra, giám sát đối với 12 cơ sở đoàn trực thuộc.

Công tác kiểm tra giám sát cho thấy các cơ sở đoàn trực thuộc đã chấp hành các quy định Điều lệ đoàn, thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn, đặc biệt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tham mưu triển khai Nghị quyết số 11-NQ/ĐU của Đảng uỷ Bộ GTVT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Bộ giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Bộ GTVT giai đoạn 2011 - 2020.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của đoàn viên còn chạm so với sự vận động, thay đổi của thực tiễn xã hội. Nhiều đoàn viên thanh niên các đơn vị hành chính sự nghiệp chủ động nghỉ việc ra bên ngoài làm do điều kiện vật chất, kinh tế, thu nhập tại đơn vị chưa đảm bảo đáp ứng được đời sống.

Ngoài ra, trong năm 2019, Uỷ ban Kiểm tra Đoàn bộ chưa phát hiện được cán bộ, đoàn viên, uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn bộ và tổ chức đoàn trực thuộc Đoàn bộ có dấu hiệu vi phạm. Uỷ ban Kiểm tra Đoàn Bộ cũng tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra của các tổ chức đoàn cấp dưới, đặc biệt các cơ sở đoàn tương đương cấp huyện và đoàn cấp trên cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.