Đón đọc Báo Giao thông số đặc biệt kỷ niệm Ngày báo chí

20/06/2016 05:39

Báo Giao thông ra số đặc biệt với chủ đề "Làm báo thời thế giới phẳng”.

Đón đọc báo giao thông số đặc biệt kỷ niệm ngày báo chí

Trang bìa Báo Giao thông số đặc biệt ra ngày 21/6/2016

Trong số báo đặc biệt có các bài viết đáng chú ý: Bác Hồ dạy viết báo, Ai bảo vệ nhà báo khi bị đe dọa? Ứng xử thế nào khi bị khủng hoảng truyền thông, Báo in trước thời khắc sinh tử... Ngoài ra, số báo này còn có nhiều bài đặc sắc mảng Giao thông phát triển, An toàn giao thông, Chuyện đời - chuyện nghề, Phóng sự - Ghi chép, Văn hóa - Giải trí, Thể thao...

Báo Giao thông số đặc biệt gộp các số: 98, 99, 100, 101 và cuối tuần 26, ra thứ ba ngày 21/6/2016. Báo dày 126 trang, in giấy trắng, 4 màu, giá bìa 22.300 đồng.

Trong thời gian ra số báo đặc biệt, tin tức thời sự trong và ngoài ngành sẽ được cập nhật trên Báo Giao thông điện tử tại địa chỉ www. baogiaothong.vn

Báo Giao thông sẽ tiếp tục phục vụ độc giả với số báo 102 ra thứ ba, ngày 28/6/2016.  

B.G.T