Xã hội

Đồng thuận ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

13/07/2023, 17:39

Chiều 13/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo đảm TTATGT đường bộ

Tiếp tục phiên họp thứ 24, chiều 13/7, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trình bày Tờ trình về Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ.

Theo đó, việc xây dựng Luật nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về bảo đảm TTATGT đường bộ, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

img

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ đã trình bày Tờ trình về dự án Luật TTATGT đường bộ.

Quá trình xây dựng Luật đã tuân thủ trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp cho ý kiến về dự án Luật TTATGT đường bộ và dự án Luật Đường bộ (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội.

Dự thảo Luật gồm 8 chương, với những nội dung cơ bản như: Quy tắc giao thông đường bộ; Điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ và người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; Chỉ huy, điều khiển giao thông bảo đảm TTATGT đường bộ; Giải quyết tai nạn giao thông đường bộ; Tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT đường bộ; Quản lý nhà nước về TTATGT đường bộ.

Sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an có báo cáo, tiếp thu, giải trình nghiêm túc và đề xuất phương hướng tiếp theo đối với dự án Luật.

Chính phủ đã tổ chức nhiều cuộc họp, ban hành nhiều nghị quyết có liên quan đến hai dự án Luật TTATGT đường bộ và dự án Luật Đường bộ trước khi trình Quốc hội.

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức nhiều cuộc họp với các ban, bộ, ngành liên quan. Bộ Công an tổ chức hàng trăm hội thảo khoa học lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương, các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện hồ sơ dự án Luật. Theo đó, đa số ý kiến tham gia đều đồng thuận, nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Đường bộ và Luật TTATGT đường bộ nhằm khắc phục triệt để tồn tại, bất cập của Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

img

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Tờ trình thẩm tra dự án Luật TTATGT đường bộ.

Đề nghị giao cho một cơ quan quản lý về báo hiệu đường bộ

Thẩm tra dự án Luật TTATGT đường bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới khẳng định, Thường trực Uỷ ban nhất trí đối với sự cần thiết ban hành Luật TTATGT đường bộ được nêu trong tờ trình của Chính phủ.

Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và an ninh cơ bản nhất trí với đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; đồng thời, đề nghị tiếp tục rà soát phạm vi, nội dung điều chỉnh trong dự thảo Luật này và dự thảo Luật Đường bộ để hoàn thiện, bảo đảm sự thống nhất, không để chồng chéo, trùng lắp giữa hai luật gây khó khăn trong việc nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Phân định rõ ràng hơn trách nhiệm quản lý nhà nước và trách nhiệm thực thi của các cơ quan, lực lượng chức năng để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, đúng với chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách.

Về quy tắc giao thông đường bộ, có ý kiến cho rằng, hiện nay hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn giao thông do lực lượng công an thực hiện, quản lý, còn biển báo hiệu, vạch kẻ đường, các dấu hiệu, công trình phụ trợ khác trên đường do Bộ Giao thông vận tải quản lý nên đề nghị giao cho một cơ quan quản lý về báo hiệu đường bộ.

Ý kiến khác đề nghị rà soát các quy định về hệ thống báo hiệu đường bộ trong dự thảo Luật này cho thống nhất với dự thảo Luật Đường bộ.

Đề nghị bổ sung quy định thời gian lái xe tối đa trong ngày

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định thời gian lái xe tối đa trong ngày đối với lái xe tương tự như với lái xe vận tải hành khách để đảm bảo an toàn cho lái xe và người tham gia giao thông; bổ sung quy định không sử dụng các loại còi có công suất lớn hoặc gây âm thanh lớn trong khu vực đô thị, khu vực tập trung dân cư, khu vực gần bệnh viện, trường học.

Ý kiến khác đề nghị bổ sung các hành vi này vào các hành vi bị nghiêm cấm; bổ sung quy định nguyên tắc tham gia giao thông tại nơi tập trung đông người.

Uỷ ban Quốc phòng và an ninh thấy rằng, dự thảo Luật đã quy định tương đối đầy đủ về quy tắc giao thông đường bộ, kế thừa nhiều quy định của Luật Giao thông đường bộ hiện hành, nội luật hóa các quy định trong Công ước viên 1968 về giao thông đường bộ, luật hóa một số quy định dưới luật đang thực hiện ổn định; đồng thời, đề nghị tiếp tục nghiên cứu các ý kiến trên để tiếp thu vào dự thảo Luật cho phù hợp.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước về TTATGT đường bộ, có ý kiến đề nghị phân định rõ ràng, rành mạch lĩnh vực đường bộ, vận tải đường bộ và lĩnh vực TTATGT đường bộ để quy định rõ hơn về trách nhiệm quản lý nhà nước, nhất là trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp.

Uỷ ban Quốc phòng và an ninh cơ bản tán thành với quy định tại dự thảo Luật và cho rằng, việc giao Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về TTATGT đường bộ, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp có trách nhiệm phối hợp Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực này là phù hợp.

Đồng thời, đề nghị nghiên cứu các ý kiến trên, tiếp tục rà soát, chỉnh lý các điều 89, 90 và 91 của dự thảo Luật Đường bộ, không để chồng chéo, giao thoa về nội dung, trách nhiệm quản lý nhà nước trong hai dự thảo Luật.

Làm rõ những nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng trong cấp phép lái xe

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: "Điều mà cử tri và Đại biểu Quốc hội quan tâm, sau khi luật ban hành và tổ chức thực thi, tai nạn giao thông đường bộ có giảm không; ùn tắc giao thông đường bộ có giảm không?".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, muốn giảm ùn tắc giao thông tại đô thị lớn cần các giải pháp tổng hợp và cần được luật hóa.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị ban soạn thảo tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm tra, ý kiến góp ý để tiếp tục nâng cao chất lượng dự án luật.

Các nội dung của dự án luật cần bám sát 4 mục tiêu, yêu cầu, 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được nêu trong Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT trong tình hình mới.

Trong đó, yêu cầu đẩy mạnh hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông, xây dựng cơ chế, chính sách huy động, sử dụng các nguồn lực để xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng và bảo đảm ATGT.

Đồng thời, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân về đảm bảo TTATGT; kết hợp chặt chẽ tuyên truyền, vận động, giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm hành vi phạm…

img

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên thảo luận dự án Luật TTATGT đường bộ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị ban soạn thảo làm rõ quy định cơ quan nào cần phải nâng cao năng lực quản lý, điều hành phối hợp các lực lượng quản lý, điều hành trong đảm bảo TTATGT.

Làm rõ những nội dung đổi mới, nâng cao chất lượng trong hoạt động đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông, đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe, điều khiển phương tiện giao thông; làm rõ hơn quy định về các cơ quan tham gia quản lý TTATGT từ trung ương tới địa phương.

Bên cạnh đó, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung các quy định liên quan đến giao thông công cộng, chống ùn tắc giao thông, quy định về nồng độ cồn, các hành vi bị nghiêm cấm, tính khả thi của dự án luật...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.