Dự án bất động sản cấp phép mới giảm gần 50%

30/01/2023 14:02

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của năm 2022.

Bất động sản khan nguồn cung

Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2022, các dự án bất động sản mới được cấp phép tiếp tục giảm so với các năm 2021; điều này đã khiến nguồn cung bất động sản, nhà ở đặc biệt là nhà ở dành cho đối tượng thu nhập thấp hạn chế.

Dự án bất động sản cấp phép mới giảm gần 50% 1

Lượng dự án cấp phép mới giảm gần 50%, nguồn cung bất động sản hạn chế

Cụ thể: dự án phát triển nhà ở thương mại là 126 dự án, tương ứng với 55.732 căn hộ được cấp phép (số lượng dự án bằng khoảng 52,7% so với năm 2021); 466 dự án với 228.029 căn hộ đang được triển khai xây dựng (bằng khoảng 47,7% so với năm 2021); 91 dự án với 18.206 căn hộ đã hoàn thành xây dựng (bằng khoảng 55,2% so với năm 2021).

Đối với dự án nhà ở xã hội, trên cả nước có 9 dự án được cấp phép mới với quy mô 5.526 căn hộ; có 114 dự án với 6.196 căn hộ đã hoàn thành xây dựng; có 27 dự án với 8.245 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo thông báo của các Sở Xây dựng.

Đối với dự án nhà ở công nhân, trên cả nước có 2 dự án được cấp phép mới với quy mô 1.729 căn hộ; có 1 dự án với 32 căn hộ đã hoàn thành xây dựng; có 4 dự án với 2.328 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo thông báo của các Sở Xây dựng.

Đối với dự án du lịch, nghỉ dưỡng, trên cả nước có 12 dự án được cấp phép, số lượng dự án bằng khoảng 23% so với năm 2021; có 30 dự án đã hoàn thành xây dựng.

Về số lượng dự án và căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, trên cả nước có 252 dự án với 65.909 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo thông báo của các Sở Xây dựng (giảm gần 50.000 căn hộ và bằng khoảng 58% so với năm 2021).

Lượng giao dịch năm 2022 tăng cao

Cũng theo Bộ Xây dựng, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, trên cả nước có 785.637 giao dịch bất động sản thành công. Trong đó, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ thành công là 154.756 giao dịch; lượng giao dịch đất nền thành công là 630.881 giao dịch; riêng tại TP.Hà Nội có 7.662 giao dịch thành công, tại TP.HCM có 10.780 giao dịch thành công.

Tổng lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ thành công bằng khoảng 138,6% so với năm 2021. Theo bảng tổng hợp trên cho thấy lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ thành công trong các quý trong năm 2022 không ổn định, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ thành công tăng cao nhất vào quý II sau đó giảm và thấp nhất vào quý IV.

Tương tự đối với đất nền, cả năm 2022, tổng lượng giao dịch đất nền thành công bằng khoảng 370% so với năm 2021. Bảng tổng hợp cho thấy lượng giao dịch đất nền thành công trong các quý năm 2022 không ổn định, lượng giao dịch đất nền tăng mạnh nhất trong quý I, quý II sau đó giảm mạnh trong quý III, tăng nhẹ trong quý IV.

Về lượng tồn kho bất động sản, tổng hợp đến cuối năm 2022, tổng lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ thành công là 150.268 giao dịch, nguồn cung bất động sản có 63.405 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đưa vào giao dịch.

Qua đánh giá của Bộ Xây dựng cho thấy khả năng hấp thụ của thị trường năm 2022 tốt hơn năm 2021. Nhìn chung, trong năm 2022, số lượng bất động sản, nhà ở trong các dự án mới đưa ra giao dịch (nguồn cung) hạn chế, chủ yếu các sản phẩm bất động sản đưa vào giao dịch là hàng tồn kho của các dự án đã mở bán.

Nguyễn Hùng