Xã hội

Dừng thí điểm trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ

27/07/2022, 11:40

Bộ Chính trị yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình trưởng ban tổ chức đồng thời là giám đốc sở nội vụ cấp tỉnh cùng một số mô hình khác.

Thay mặt Bộ Chính trị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký Thông báo Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

img

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Theo đó, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về sơ kết thực hiện kết luận 34 năm 2018 của Bộ Chính trị, ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục tổ chức đảng bộ khối doanh nghiệp cấp tỉnh theo kết luận 34.

Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy căn cứ vào tình hình địa phương và yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chủ động quyết định thực hiện một số mô hình hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, huyện. Trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, huyện.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu tạm dừng thực hiện thí điểm các mô hình sau: Hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc chính quyền cùng cấp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện; Trưởng ban tổ chức cấp tỉnh đồng thời là giám đốc sở nội vụ, trưởng ban tổ chức cấp huyện đồng thời là trưởng phòng nội vụ; Chánh văn phòng cấp ủy cấp huyện đồng thời là chánh văn phòng HĐND, UBND cấp huyện.

Các địa phương đã triển khai thực hiện thí điểm các mô hình trên thì ban thường vụ tỉnh, thành ủy chỉ đạo sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị.

Cạnh đó, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sơ kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy, kiêm nhiệm chức danh của Đảng và hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị giao các tỉnh, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện thông báo kết luận này.

Trước đó, tháng 10/2017, Ban chấp hành Trung ương Khóa XII ban hành Nghị quyết 18, về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghị quyết nêu mục tiêu cơ bản hoàn thành sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và đầu mối bên trong theo hướng giảm tối đa cấp trung gian, cấp phó; thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh để tinh gọn đầu mối.

Cụ thể, Nghị quyết nêu chủ trương thực hiện thống nhất văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc tỉnh ủy; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; cơ bản hợp nhất văn phòng cấp ủy với văn phòng HĐND, UBND ở những nơi có đủ điều kiện.

Nghị quyết cũng yêu cầu thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan của Đảng và Mặt trận Tổ quốc có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, huyện những nơi có đủ điều kiện. Thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp; bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, xã. Thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp tỉnh, huyện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.