Đường sắt tăng cường 25 đoàn tàu Tết khu vực phía Bắc

25/01/2019 17:38

Ngành Đường sắt tổ chức chạy tăng cường 25 đoàn tàu khu đoạn dịp Tết đi các tuyến khu vực phía Bắc.

Đường sắt tăng cường 25 đoàn tàu Tết khu vực phía Bắc 1
Ngành Đường sắt chạy thêm 25 đoàn tàu khu đoạn trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 với trên 14.000 chỗ

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết sẽ tổ chức chạy thêm 25 đoàn tàu khu đoạn trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 với trên 14.000 chỗ.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - Vinh trước Tết sẽ tổ chức chạy thêm 6 đoàn tàu. Trong đó, tàu NA3 xuất phát tại Hà Nội các ngày 1 - 3/2/2019 (ngày 27, 28, 19 tháng 12 Âm lịch) lúc 23h05, đến Vinh lúc 6h23. Tàu NA7 chạy Hà Nội ngày 2/2 lúc 23h20, đến Vinh lúc 7h02. Tàu NA9 chạy Hà Nội ngày 2/2 lúc 23h40, đến Vinh lúc 7h46. Tàu NA11 chạy Hà Nội ngày 1, 2/2 lúc 20h55, đến Vinh lúc 4h55.

Giai đoạn trong và sau Tết, có 18 đoàn tàu. Tàu NA3 chạy Hà Nội các ngày 5, 6/2 (tức ngày 1, 2 tháng Giêng). Chiều Vinh - Hà Nội, tàu NA14 xuất phát tại Vinh các ngày từ 6 - 10/2 lúc 10h50, đến Hà Nội lúc 18h45. Tàu NA10 xuất phát tại Vinh các ngày từ 7 -9/2 lúc 22h15, đến Hà Nội lúc 06h28. Tàu NA4 xuất phát tại Vinh các ngày từ 9 - 10/2 lúc 19h33, đến Hà Nội lúc 3h15. Tàu NA8 xuất phát tại Vinh các ngày từ 8/2 lúc 20h19, đến Hà Nội lúc 3h35. Tàu NA12 xuất phát tại Vinh các ngày từ 8/2 lúc 9h50, đến Hà Nội lúc 17h10.

Ngoài ra, còn có tàu TH2 Thanh Hóa - Hà Nội xuất phát Thanh Hóa các ngày 8, 9/2 lúc 13h05, đến Hà Nội lúc 17h05.

Cũng theo Công ty CP Vận tải hành khách Hà Nội, ngoài các đoàn tàu trên, dự kiến giai đoạn nghỉ Tết từ ngày 2 - 7/2/2019, đơn vị này sẽ vận dụng thêm các toa xe tàu Thống Nhất tạm nghỉ để chạy khoảng 30 đoàn tàu khu đoạn các tuyến, cung cấp trên 15.000 chỗ. Cụ thể: 16 đoàn Hà Nội - Vinh, 6 đoàn Hà Nội - Đồng Hới, 2 đoàn Hà Nội - Lào Cai, 2 đoàn Hà Nội - Hải Phòng, 4 đoàn Hà Nội - Thanh Hóa.

Trong dịp Tết này, công ty đưa 60 toa xe đóng mới, 30 toa xe nâng cấp với chất lượng tương đương toa xe đóng mới vào phục vụ hành khách.

Kỳ Nam