Đường sắt tăng tàu du xuân đi Quy Nhơn, Phan Thiết

16/01/2019 16:55

Đường sắt Sài Gòn tăng tàu Quy Nhơn, Phan Thiết phục vụ người dân du xuân dịp tết Kỷ Hợi 2019.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Sẽ có khoảng 4.500 chỗ được khai thác trên 7 toa xe đóng mới nối thêm vào các đoàn tàu và lập thêm tàu đi Phan Thiết, Quy Nhơn phục vụ người dân du xuân

Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, sẽ tổ chức chạy thêm tàu, nối thêm toa xe để phục vụ người dân đi du xuân dịp Tết Kỷ Hợi 2019 trên tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, Sài Gòn - Quy Nhơn. Thời gian tăng tàu từ ngày 5/2/2019 đến ngày 7/2/2019.

Cụ thể, sẽ có khoảng 4.500 chỗ được khai thác trên 7 toa xe đóng mới thuộc dự án đóng mới thế hệ thứ 3 và được nối vào các đoàn tàu. Các toa xe mới là các toa xe giường nằm 42 giường, thuộc dự án đóng mới toa xe thế hệ thứ 3, sẽ được nối vào các ngày cao điểm dịp Tết một số đoàn tàu như: SE9/10 (Sài Gòn - Hà Nội), SE25/26 (Sài Gòn - Quảng Ngãi), SQN5/6 (Sài Gòn - Quy Nhơn), SNT1/2, SNT11/12 (Sài Gòn - Nha Trang).

Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn, tàu SQN6 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 23h15 ngày 5/2, đến ga Quy Nhơn lúc 15h28 ngày 6/2/2019. Chiều ngược lại, tàu SQN5 xuất phát tại ga Quy Nhơn lúc 19h06 ngày 6/2, đến ga Sài Gòn lúc 13h20 ngày 7/2/2019.

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết, tàu SPT4 xuất phát ga Sài Gòn lúc 07h10 các ngày 6, 7/2, đến ga Phan Thiết lúc 12h11. Chiều ngược lại, tàu SPT3 xuất phát tại ga Phan Thiết lúc 15h35 ngày 7/2, đến ga Sài Gòn lúc 20h17.

Trước đó, Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn công bố chương trình giảm giá vé tàu năm 2019 cho hai giai đoạn từ 2 - 14/1/2019 và từ 1 - 31/3/2019. Theo đó, doanh nghiệp này thực hiện giảm giá vé tàu cho hành khách các tàu khách Thống Nhất SE3/4, SE7/8 Hà Nội - Sài Gòn, SE21/22 Sài Gòn - Huế trước ngày đi tàu từ 20 ngày trở lên, cự ly vận chuyển từ 1.000km trở lên. Cụ thể, mua trước từ 20-29 ngày, giảm 20%; từ 30-39 ngày giảm 30%; từ 40-49 ngày giảm 40%; từ 50 ngày trở lên giảm 50%.

Cũng những mác tàu trên, với khách tập thể, từ 10 đến 39 người giảm 6%; từ 40 người đến 69 người giảm 8%; từ 70 người đến 100 người giảm 10%; từ 101 người trở lên giảm 12%.

Đối với các tàu khách khu đoạn như SNT1/2/3/4 tuyến Sài Gòn - Nha Trang, SNQ1/2/3/4 tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn, SE25/26 Sài Gòn - Quảng Ngãi…, hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20-29 ngày được giảm 20% giá vé; từ 30 ngày trở lên được giảm 30%. Tuy nhiên, chỉ giảm giá cho vé đi suốt chặng; không áp dụng giảm giá cho loại chỗ giường nằm khoang 4 điều hòa đối với tàu SNT1/2. Khi trả vé, đổi vé mức khấu trừ từ 20% đến 30% giá vé tương đương mức giảm; thời gian đổi vé, trả vé trước giờ tàu chạy là 72 giờ.

Thanh Thúy