Nằm trong hệ thống giải của Liên đoàn Vật Việt Nam, hội thi vật truyền thống thời Mạc được tổ chức đúng theo thể thức của luật vật dân tộc. Người giành giải "Đô lực sĩ" sẽ nhận được mức thưởng 10 triệu đồng cùng phần quà lưu niệm từ Ban tổ chức.
Nằm trong hệ thống giải của Liên đoàn Vật Việt Nam, hội thi vật truyền thống thời Mạc được tổ chức đúng theo thể thức của luật vật dân tộc. Người giành giải "Đô lực sĩ" sẽ nhận được mức thưởng 10 triệu đồng cùng phần quà lưu niệm từ Ban tổ chức.
Hoàng Long