Theo thể thức của luật vật dân tộc, đô vật nào bị nhấc bổng hai chân lên trời sẽ thua cuộc
Theo thể thức của luật vật dân tộc, đô vật nào bị nhấc bổng hai chân lên trời sẽ thua cuộc
Hoàng Long