Xã hội

Giá khởi điểm đấu giá số thuê bao di động được tính thế nào?

24/08/2023, 11:00

Theo dự thảo Luật Viễn thông (sửa đổi), kho số viễn thông được niêm yết trực tuyến trên thị trường để tổ chức, cá nhân lựa chọn mã, số đấu giá.

Kho số viễn thông được niêm yết trực tuyến trên thị trường

Sáng nay (24/8), tiếp tục phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy cho biết, một số ý kiến đề nghị chỉ quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc về đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet.

Còn các quy định khác về trình tự, thủ tục đấu giá thì dẫn chiếu theo Luật Đấu giá tài sản; có ý kiến đề nghị các quy định chi tiết khác thì Chính phủ quy định.

img

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Thường trực Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chỉnh lý các quy định.

Theo đó, Chính phủ quy định chi tiết việc quản lý kho số viễn thông, tài nguyên internet; đấu giá kho số viễn thông, tài nguyên internet; việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi kho số viễn thông, tài nguyên internet; điều kiện hoạt động, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền.

Kho số viễn thông theo quy định được niêm yết trực tuyến trên thị trường để tổ chức, cá nhân lựa chọn mã, số đấu giá. Trường hợp hết thời gian theo quy định của pháp luật mà không có tổ chức, cá nhân lựa chọn mã, số để đấu giá thì phân bổ trực tiếp cho tổ chức, doanh nghiệp đề nghị và nộp phí sử dụng kho số viễn thông theo quy định.

Giá khởi điểm để đấu giá số thuê bao dịch vụ viễn thông di động mặt đất được xác định bằng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người theo giá hiện hành của năm liền kề trước thời điểm đấu giá theo công bố của Tổng cục Thống kê tính cho một ngày.

Giá khởi điểm để đấu giá mã mạng di động mặt đất, số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn, số dịch vụ giải đáp thông tin được đấu giá bằng phí sử dụng một năm của mã, số đó. Trường hợp đấu giá mã mạng di động mặt đất, số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn, số dịch vụ giải đáp thông tin do tổ chức, doanh nghiệp đề nghị đấu giá thì giá khởi điểm để đấu giá là 5 năm phí sử dụng của mã, số tương ứng.

Trình tự, thủ tục đấu giá kho số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

img

Toàn cảnh phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Duy trì Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích nhưng cần hoàn thiện quy định

Về Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích (sau đây gọi là Quỹ), ông Lê Quang Huy cho biết, có hai loại ý kiến.

Loại ý kiến thứ nhất đề nghị không quy định Quỹ trong luật vì hiện nay đã phủ sóng tất cả vùng sâu, vùng xa; hoạt động chưa phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước; hoạt động chưa hiệu quả, nhiều vướng mắc, bất cập.

Loại ý kiến thứ hai đề nghị tiếp tục duy trì Quỹ nhưng cần hoàn thiện quy định cho phù hợp, hoạt động hiệu quả hơn.

Về vấn đề này, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thống nhất với loại ý kiến thứ hai vì tại các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cần tiếp tục triển khai hạ tầng cáp quang, phủ sóng 4G, 5G đến địa bàn cấp thôn; đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các đối tượng sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, thiết bị đầu cuối.

Ngoài ra, lĩnh vực viễn thông có tính đặc thù, số doanh nghiệp tham gia không nhiều do hạn chế về tài nguyên viễn thông. Doanh nghiệp viễn thông thường chọn các địa bàn kinh doanh có lợi nhuận mà không triển khai tại các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo vì chi phí đầu tư lớn, doanh thu không đủ bù đắp chi phí.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.