Giá xăng, dầu tăng, giảm thế nào từ chiều nay?

31/01/2019 16:00

Chiều nay, giá các mặt hàng xăng dầu không tăng cũng không giảm.

giá xăng, dầu tăng, giảm thế nào từ chiều nay?
Chiều nay, giá xăng dầu không tăng

Liên Bộ Tài chính - Công thương chiều nay (31/1/2019) đã quyết định giữ nguyên giá các mặt hàng xăng, dầu trong kỳ điều hành này.

Như vậy, giá bán Xăng E5RON92 từ chiều nay không cao hơn 16.272 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 17.603 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.909 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 14.185 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.275 đồng/kg.

Liên Bộ cũng quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

Còn đối với chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Liên Bộ quyết định tăng mức chi đối với hầu hết các mặt hàng: Xăng E5RON92 lên 1.673 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 1.462 đồng/lít); Xăng RON95 lên 825 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 645 đồng/lít); Dầu diesel lên 1.003 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 430 đồng/lít); Dầu hỏa lên 652 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 295 đồng/lít); Dầu mazut lên 1.196 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 583 đồng/kg).

Trong khi đó, Bộ Công thương cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 31/1/2019 đều tăng so với kỳ trước: Xăng RON92 tăng 2,05%; xăng RON95 tăng 1,59%; dầu diesel 0.05S tăng 5,22%; dầu hỏa tăng 3,21%; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 6,45% so với kỳ trước.

C.Sơn