Giảm mạnh sự cố uy hiếp an toàn bay

08/07/2016 07:17

Các sự cố ảnh hưởng đến an toàn hàng không sẽ được kiểm tra, xác minh từ đó có các biện pháp xử lý...

Ngân Anh