Đường bộ

Giao 7 Ban QLDA làm chủ đầu tư dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2

14/07/2022, 19:15

Ban cán sự Đảng bộ GTVT quyết định giao các ban QLDA trực thuộc làm chủ đầu tư các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2.

Ban cán sự Đảng bộ GTVT vừa ban hành kết luận về việc giao chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

img

Bộ GTVT yêu cầu các Ban QLDA rà soát, kiện toàn bộ máy nhân sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao tại các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 - Ảnh minh họa

Kết luận nêu rõ, thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao Bộ GTVT tại Nghị quyết số 18 ngày 11/02/2022 của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 44/2022 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2, Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tích cực triển khai thực hiện.

Sau khi xem xét tờ trình số 04 ngày 8/7/2022 của Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc giao chủ đầu tư dự án đầu tư công do Bộ GTVT quản lý và ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT thống nhất chủ trương giao các Ban QLDA trực thuộc Bộ làm chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo kế hoạch phân giao nhiệm vụ chủ đầu tư:

+ Ban QLDA Thăng Long sẽ làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Bãi Vọt - Hàm Nghi và Hàm Nghi - Vũng Áng.

+ Ban QLDA 6 làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Vũng Áng - Bùng và Bùng - Vạn Ninh.

+ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư dự án thành phần: Vnạ Ninh - Cam Lộ.

+ Ban QLDA 2 làm chủ đầu tư dự án thành phần: Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

+ Ban QLDA 85 làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh.

+ Ban QLDA 7 làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.

+ Ban QLDA Mỹ Thuận làm chủ đầu tư 2 dự án thành phần: Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Trên cơ sở thống nhất, Ban cán sự Đảng bộ GTVT yêu cầu việc giao Ban QLDA làm chủ đầu tư phải đảm bảo phù hợp với năng lực, kinh nghiệm quản lý và điều kiện cụ thể của từng Ban QLDA, bảo đảm tương xứng với từng dự án thành phần.

Các Ban QLDA chịu trách nhiệm rà soát, kiện toàn bộ máy nhân sự để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

"Cục QLXD&CLCTGT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đợn vị liên quan rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy định về phân cấp, ủy quyền tron quản lý đầu tư xây dựng, bảo đảm việc triển khai thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ đúng quy định pháp luật", kết luận nêu.

Cách đây ít giờ đồng hồ, Bộ GTVT cũng đã có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư 12 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo quyết định được phê duyệt, 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam sẽ được đầu tư với tổng chiều dài 723,7 km tuyến chính.

Dự án gồm các đoạn: Hà Tĩnh - Quảng Trị (260,9 km), Quảng Ngãi - Nha Trang (352,06 km) và Cần Thơ - Cà Mau (110,9 km).

Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 146.985 tỷ đồng thay vì tổng chiều dài 729 km, tổng mức đầu tư sơ bộ ước khoảng 146.990 tỷ đồng tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được thông qua.

Thời gian từ khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư cho đến khi Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư toàn bộ 12 dự án thành phần là khoảng 6 tháng, rút ngắn được 1/2 thời gian so với các dự án giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện theo những trình tự thủ tục thông thường, đáp ứng được yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.