Giao Cục Hàng không hướng dẫn Vietravel Airlines lập hồ sơ cấp phép bay

13/05/2020 19:05

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Cục Hàng không VN hướng dẫn Vietravel Airlines hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không

Giao Cục Hàng không hướng dẫn Vietravel Airlines lập hồ sơ cấp phép bay 1
Số lượng tàu bay khai thác năm đầu tiên của Vietravel Airlines là 3 tàu bay, tăng dần đến năm thứ 5 khai thác 8 tàu bay

Thẩm định tính khả thi và hiệu quả của phương án kinh doanh

Bộ GTVT vừa thông báo kết luận của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp trực tuyến về rà soát, xem xét việc thành lập thêm các hãng hàng không mới trong tình hình mới, đảm bảo quản lý nhà nước về hàng không, phát triển bền vững.

Theo đó, với việc cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH hàng không lữ hành Việt Nam - Vietravel Airlines, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Cục Hàng không VN hướng dẫn Vietravel Airlines hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và thẩm định hồ sơ theo đúng quy định.

Bộ trưởng cũng lưu ý Cục Hàng không VN đặc biệt quan tâm thẩm định tính khả thi và hiệu quả của phương án kinh doanh, chiến lược phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Vũ Đức Biên, Tổng Giám đốc Vietravel Airlines cho biết: Vietravel Airlines sẽ tập trung nguồn lực hoàn thiện Giấy phép vận chuyển hàng không và Chứng chỉ nhà khai thác tàu bay (AOC) để đủ điều kiện có thể cất cánh vào nửa đầu năm 2021 khi thị trường vận chuyển hàng không được phục hồi sau dịch bệnh”.

Trước đó, hôm 3/4, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 457 phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam.

Vi tng vn đầu tư thc hin d án 700 t đồng, D án vn ti hàng không l hành Công ty TNHH hàng không l hành Vit Nam (Vietravel Airlines) có thi gian hot động d án 50 năm.

Vietravel Airlines s xây dng hãng hàng không có tr s ti CHK quc tế Phú Bài (Tha Thiên Huế) gn vi du lch, cung cp các dch v vn chuyn hàng không trong nước và quc tế đến các nước trong châu lc, góp phn nâng cao năng lc vn ti hàng không ca Vit Nam và phát trin ngành du lch l hành, cũng như phát trin kinh tế - xã hi ca đất nước trong bi cnh hi nhp.

Về quy mô, s lượng tàu bay khai thác năm đầu tiên ca Vietravel Airlines là 3 tàu bay, tăng dn đến năm th 5 khai thác 8 tàu bay.

Theo Quyết định ca Th tướng Chính ph, d án s có 9 tháng thc hin đầu tư, tính t khi phê duyt ch trương, bt đầu khai thác và kinh doanh t tháng th 10.

Quyết định ca Th tướng cũng nêu rõ B GTVT có trách nhim tiếp thu ý kiến ca các b, ngành và các cơ quan liên quan trong quá trình thm định và cp phép kinh doanh theo đúng quy định ca pháp lut hin hành và kh năng đáp ng ngun vn ca Nhà đầu tư;

Giám sát vic phát trin đội tàu bay phi phù hp vi quy hoch, năng lc qun lý, giám sát ca cơ quan nhà nước có thm quyn, năng lc phc v cơ s h tng hàng không, vic b trí các ngun lc ca nhà đầu tư phát huy năng lc khai thác, bo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Chỉ xem xét lập hãng hàng không mới sau khi thị trường phục hồi hậu Covid-19

Liên quan đến vic thành lp hãng hàng không mi trong thi gian ti, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Cục Hàng không VN khẩn trương dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, xem xét việc thành lập thêm các hãng hàng không mới trong tình hình mới, đảm bảo quản lý nhà nước về hàng không và phát triển bền vững.

Theo đó, Bộ GTVT sẽ đề xuất Thủ tướng Chính phủ trước mắt, tập trung phục hồi thị trường vận tải hàng không trong nước và quốc tế, tháo gỡ khó khăn cho các hãng hàng không Việt Nam đang hoạt động. Việc thành lập hãng hàng không mới sẽ xem xét sau thời điểm thị trường hàng không phục hồi.

Trước đó, nhn định kh năng phc hi ca th trường, Cc trưởng Cc Hàng không VN Đinh Vit Thng cho hay: Kh năng phi gia năm sau th trường ni địa s khôi phc được bng 2019. Vi th trường quc tế, nhanh nht cũng phi ti hết năm 2021 mi có th phc hi.

Theo thông tin của Báo Giao thông, hiện tại, trên thị trường còn Dự án hàng không Cánh Diều (Kite Air) của CTCP Hàng không Thiên Minh đang trong quá trình xin chủ trương lập hãng hàng không.

T.Bình