Xã hội

Hà Nội chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp

12/10/2023, 18:18

UBND TP Hà Nội vừa có công văn chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp.

UBND TP Hà Nội vừa có công văn triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 9/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Hà Nội: Chấm dứt yêu cầu người dân nộp Phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định - Ảnh 1.

Hà Nội chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp.

Theo đó, UBND TP Hà Nội giao các sở, ban, ngành tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Lý lịch tư pháp về quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Từ đó, nhằm hạn chế tình trạng yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính trong ngành, lĩnh vực quản lý. 

Đồng thời, có biện pháp chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp của tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; bảo đảm giữ bí mật thông tin lý lịch tư pháp theo quy định; đề xuất các giải pháp hiệu quả và tiến tới chấm dứt yêu cầu người dân nộp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định.

Cùng với đó, rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi các quy định thủ tục hành chính liên quản đến phiếu lý lịch tư pháp thuộc ngành, lĩnh vực quan lý để cắt giảm yêu cầu nộp phiếu lý lịch tư pháp không hợp lý trong công tác quản lý và thực hiện thủ tục hành chính.

Tăng cường thông tin tuyên truyền các quy định về cấp phiếu lý lịch tư pháp để các tổ chức, doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng, hạn chế tình trạng lạm dụng yêu cầu người dân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Tư pháp rà soát và tham mưu đề xuất giảm mức phí yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để khuyến khích công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có giải pháp thực hiện việc khai thác, tra cứu cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sau khi được phân quyền nhằm tăng tính chủ động, chịu trách nhiệm, giảm thời gian, chi phí thực hiện…

Sở Thông tin & Truyền thông chủ trì bố trí nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật tổ chức thực hiện kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố với các hệ thống của các bộ, ngành có liên quan trong việc thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp và hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố bảo đảm kết nối thông suốt, theo quy định.

Ngoài ra, TP yêu cầu Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra công vụ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố trong công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp và việc yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp không đúng quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.