Xã hội

Hà Nội giảm hơn 7.000 biên chế năm 2018

05/12/2017, 10:58

Năm 2018, Hà Nội đặt mục tiêu giảm 7.190 biên chế viên chức sự nghiệp và 225 biên chế công chức hành chính.

trần huy sáng

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng

Sáng 5/12, với 96/97 đại biểu biểu quyết thông qua, HĐND TP Hà Nội chính thức thông qua tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, năm 2017 được coi là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay của Hà Nội. Hà Nội là một trong địa phương đầu tiên triển khai quyết liệt và thành công, được Trung ương và dư luận đánh giá rất cao.

Theo đó, rất nhiều đơn vị được sáp nhập, sắp xếp lại như, sắp xếp 70 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dụng thành 41 Ban Quản lý dự án (giảm 41,4%).

Hoàn thành tổ chức lại Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Quỹ Phát triển đất Thành phố, Quỹ Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Hoàn thành sắp xếp các đơn vị sự nghiệp cấp huyện.; Sáp nhập các đơn vị Trung tâm Văn hóa, Nhà Văn hóa, Trung tâm Thể thao và Đài truyền thanh huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; Sáp nhập các Trung tâm phát triển cụm công nghiệp vào Ban Quản lý dự án.

Sáp nhập 4 Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng 4 quận Trung tâm; Sáp nhập Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và Chi nhánh phát triển quỹ đất thành Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc UBND cấp huyện quản lý; Sáp nhập Trung tâm sát hạch để cấp phép lái xe trực thuộc Sở GTVT vào Tổng Công ty Vận tải Hà Nội; Chuyển 5 trường Trung cấp chuyên nghiệp và chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và xã hội quản lý theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Về tinh giản biên chế, TP đã tinh giản được 1.267 biên chế, gồm 282 biên chế công chức, 668 biên chế viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần. Thành phố cũng đã giải quyết 551 trường hợp nghỉ tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Về chuyển các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ và công ty cổ phần: Đã chuyển thêm được 05 đơn vị tự chủ kinh phí thường xuyên với 1.145 biên chế viên chức. Chuyển được 95 đơn vị sang tự chủ, với 6.635 biên chế viên chức.

Về kế hoạch sử dụng biên chế năm 2018, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội thông tin, biên chế hành chính của TP là 10.661 biên chế, trong đó: Biên chế công chức: 8.891 biên chế, giảm 225 biên chế (giảm thêm tỷ lệ 1% so với năm 2017 theo Kết luận số 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị). Đối với biên chế sự nghiệp: 148.822 biên chế, trong đó: Biên chế viên chức: 127.933 biên chế, giảm 7.190 biên chế (5,3%) so với năm 2017.

Ông Sáng khẳng định Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị để thực hiện đúng quy định; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm trong quản lý biên chế. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.