Hà Nội: Hãng taxi dưới 50 xe sẽ bị thu giấy phép

25/01/2016 08:24

Các hãng taxi không đáp ứng đủ 50 xe theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP sẽ bị thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải khách...

Hà Nội: Hãng taxi dưới 50 xe sẽ bị thu giấy phép 1
Sau ngày 31/1/2016, các hãng taxi không đáp ứng đủ 50 xe theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP sẽ bị thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải

Theo Điều 17 Nghị định 86/2014/NĐ-CP: “từ ngày 1/1/2016, DN, HTX kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi phải có số xe tối thiểu là 10 xe; riêng đối với đô thị loại đặc biệt phải có số lượng xe tối thiểu là 50 xe”. Trong khi đó, báo cáo của Sở GTVT Hà Nội cho biết, tính đến ngày 15/1/2016, trên địa bàn thành phố có 18.829 phương tiện được cấp phù hiệu “Taxi Hà Nội” thuộc quản lý của 80 đơn vị kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi, trong đó có 15 đơn vị có số lượng phương tiện dưới 50 xe (12 đơn vị đề nghị cho phát triển phương tiện, 3 đơn vị chưa có văn bản đề nghị). Nếu cho phép cả 15 đơn vị này tăng đủ số lượng xe tối thiểu để đáp ứng điều kiện theo quy định thì tổng số phương tiện tăng thêm là 435 xe, nâng tổng số phương tiện taxi toàn thành phố lên 19.264 xe.

Để thực hiện theo đúng quy định, Sở GTVT Hà Nội đề xuất UBND thành phố, từ nay cho đến hết ngày 31/1/2016, sẽ căn cứ vào phương án kinh doanh điều chỉnh của các DN đăng ký, tiến hành kiểm tra các điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT. Trường hợp các DN đáp ứng những điều kiện theo quy định thì cấp phù hiệu “Taxi Hà Nội” đảm bảo đủ số lượng xe tối thiểu là 50 xe. Sau ngày 31/1/2016, Sở GTVT Hà Nội sẽ thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải khách bằng xe taxi và phù hiệu “Taxi Hà Nội” đối với DN không đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định hiện hành.

L.V