Hà Nội ngừng cấp phù hiệu cho phương tiện không truyền dữ liệu GSHT

19/10/2021 11:45

Theo thống kê của Sở GTVT Hà Nội, trung bình mỗi tháng có khoảng 100.000 ô tô kinh doanh vận tải của Hà Nội không truyền dữ liệu GSHT.

Sở GTVT Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý ATGT và thực hiện nghiêm việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình (GSHT).

Văn bản do ông Đào Việt Long - Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội ký ngày 18/10 cho biết, số liệu từ hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/8/2021 cho thấy có rất nhiều đơn vị và phương tiện vi phạm.

Hà Nội ngừng cấp phù hiệu cho phương tiện không truyền dữ liệu GSHT 1

Hà Nội sẽ dừng cấp mới, đổi phù hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải đối với các đơn vị vận tải "trốn" truyền dữ liệu GSHT

Cụ thể, trong tháng 8/2021 có 806 đơn vị với 791 xe vi phạm về tốc độ; 2.872 đơn vị với 15.962 trường hợp vi phạm về thời gian làm việc của lái xe; 13.741 đơn vị với 109.059 trường hợp vi phạm về truyền dữ liệu.

Trong tháng 7/2021 có 277 đơn vị với 794 xe vi phạm về tốc độ; 4.108 đơn vị với 28.200 trường hợp vi phạm về thời gian làm việc của lái xe; 13.378 đơn vị với 102.032 trường hợp vi phạm về truyền dữ liệu.

Trong tháng 6/2021 có 270 đơn vị với 615 xe vi phạm về tốc độ; 3.997 đơn vị với 25.341 trường hợp vi phạm về thời gian làm việc của lái xe; 12.925 đơn vị với 92.054 trường hợp vi phạm về truyền dữ liệu.

Trong tháng 5/2021 có 298 đơn vị với 805 xe vi phạm về tốc độ; 4.660 đơn vị với 27.001 trường hợp vi phạm về thời gian làm việc của lái xe; 13.740 đơn vị với 108.101 trường hợp vi phạm về truyền dữ liệu.

Trước tình hình đó, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay việc truyền dữ liệu thiết bị GSHT của các ô tô kinh doanh vận tải thuộc quyền quản lý lên hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

“Các doanh nghiệp cần thực hiện việc rà soát, đối chiếu các vi phạm với thực tế quản lý của đơn vị. Trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe ô tô không truyền dữ liệu, yêu cầu nộp báo cáo (kèm theo phù hiệu) về Sở trước ngày 16/11/2021 để tổng hợp báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, giải quyết. Sau thời gian trên, đơn vị không gửi báo cáo, Sở GTVT Hà Nội sẽ xử lý theo quy định”, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu.

Sở GTVT Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường công tác quản lý lái xe, kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, kiểm điểm đối với các lái xe; trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của bộ phận (cán bộ) quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị.

“Phòng Quản lý vận tải tạm dừng cấp mới, cấp đổi phù hiệu, biển hiệu, giấy phép kinh doanh vận tải đối với các đơn vị vận tải không thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu. Đồng thời, rà soát, tổng hợp báo cáo của các đơn vị theo yêu cầu văn bản này, phối hợp gửi Thanh tra Sở GTVT đề xuất thực hiện xử phạt đối với vi phạm của các đơn vị kinh doanh vận tải” ông Đào Việt Long - Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội yêu cầu.

Lê Tươi