TP Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm vaccine mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, theo dự kiến sẽ hoàn hoàn thành trong tháng 11/2021.
TP Hà Nội tiếp tục triển khai tiêm vaccine mũi 2 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, theo dự kiến sẽ hoàn hoàn thành trong tháng 11/2021.
Phùng Đô