Hà Nội: Tinh giản biên chế chủ yếu… người về hưu

06/12/2016 19:49

Tinh giản biên chế của Hà Nội chủ yếu là với người về hưu chứ không phải qua công tác đánh giá cán bộ.

hà nội: tinh giản biên chế chủ yếu… người về hưu

Theo Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam, số công chức thuộc diện tinh giản biên chế chủ yếu là người về hưu.

Đó là đánh giá được Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam chỉ ra khi trình bày báo cáo thẩm tra Tờ trình về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2017 tại kỳ họp thứ ba HĐND thành phố chiều 6/12.

Trình bày tờ trình, ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, về sắp xếp, kiện toàn tổ chức, thành phố đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương, sau sắp xếp giảm từ 204 phòng xuống 158 phòng (giảm 46 phòng), giảm 26 trưởng phòng, 116 phó trưởng phòng. Số trưởng, phó phòng dôi dư được giảm dần trên cơ sở nghỉ hưu, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm ở những vị trí thích hợp.

Cùng đó, sắp xếp các cơ quan hành chính, hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố, giảm từ 401 đơn vị xuống 280 đơn vị (tức giảm 121 đơn vị, tương ứng 30,2%).

Về biên chế công chức hành chính năm 2017, thành phố thực hiện theo đúng số biên chế mà Chính phủ giao là 9.116 công chức. 

Thẩm tra tờ trình, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Nguyễn Hoài Nam cho biết, năm 2016 số biên chế hành chính, sự nghiệp các đơn vị sử dụng cơ bản không vượt so với số biên chế được HĐND thành phố giao.

Tuy nhiên, một số vấn đề tồn tại được ông Nam chỉ ra đó là còn một số đơn vị sử dụng biên chế thấp hơn chỉ tiêu được giao nhưng vẫn sử dụng hợp đồng lao động thực hiện công tác chuyên môn và vượt chỉ tiêu được giao, thậm chí nghị quyết không giao nhưng đơn vị tự ký.

Đặc biệt, các đơn vị chưa có tiêu chí định lượng trong việc đánh giá công chức, viên chức. Việc tinh giản biên chế của các đơn vị thì đối tượng chủ yếu là về hưu chứ không phải qua công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dẫn đến việc tinh giản biên chế còn gặp rất nhiều khó khăn.

Cùng đó, tình trạng lao động hợp đồng thực hiện nhiệm vụ công chức tại một số đơn vị hành chính sử dụng viên chức sự nghiệp do tồn tại của lịch sử chậm được khắc phục dẫn đến sự bất hợp lý trong quản lý, sử dụng, áp dụng chế độ, chính sách đối với cán bộ...

Ban Pháp chế đề nghị UBND thành phố có báo cáo giải trình một số vấn đề như về số lượng công chức giảm theo tổng chung và cho từng đơn vị; Làm rõ số lượng lao động hợp đồng theo định mức thuộc biên chế khối hành chính, giải pháp và lộ trình khắc phục tồn tại này. 

Xem thêm Video:

H.Vũ