Xã hội

Hà Nội:Chủ tịch UBND phường không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở một nơi

30/03/2021, 05:30

Chính phủ vừa ban hành các nghị định quy định chi tiết việc tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

img

Phối cảnh khu đô thị Hòa Lạc 17.274ha, thuộc địa giới hành chính 2 huyện Quốc Oai, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây (Hà Nội)

Hà Nội: Chủ tịch phường không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục

Theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP Hà Nội, biên chế công chức làm việc tại UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận, thị xã.

Cơ cấu tổ chức của UBND phường gồm: Chủ tịch phường; Phó Chủ tịch phường; Trưởng Công an phường; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Phường và các công chức khác: Văn phòng – Thống kế; Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường; Tài chính – Kế toán; Tư pháp – Hội tịch, Văn hóa – Xã hội.

Biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người. Chủ tịch UBND quận, thị xã thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức làm việc tại UBND phường.

Chủ tịch phường không giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính. Thời hạn giữ chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường cho mỗi lần bổ nhiệm là 5 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực.

Từ ngày 1/7/2021, Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 1/7/2021 được chuyển thành công chức làm việc tại phường đang công tác; trường hợp chuyển sang vị trí việc làm mới thì công chức phải bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp vị trí việc làm đó.

Theo Nghị định số 32/2021/NĐ-CP, hằng năm ít nhất hai lần, trước kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân quận, thị xã, Chủ tịch phường có trách nhiệm tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân ở phường về những vấn đề liên quan đến quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của công dân ở địa phương.

TP Hồ Chí Minh: Số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn không quá 3 người

Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ, thực hiện chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh, mỗi Ban thuộc HĐND thành phố sẽ có 1 ủy viên hoạt động chuyên trách do Thường trực HĐND thành phố xem xét, phê chuẩn theo đề nghị của Trưởng ban của HĐND, gồm các ủy viên chuyên trách Ban: Pháp chế; Kinh tế - ngân sách; Văn hóa - xã hội; Đô thị.

Cơ cấu tổ chức của UBND quận gồm: Chủ tịch quận; Phó Chủ tịch quận; Trưởng Công an quận; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận.

UBND TP Hồ Chí Minh quy định cụ thể tên gọi và số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận cho phù hợp. Riêng Văn phòng HĐND, UBND quận gọi là Văn phòng UBND quận.

UBND quận làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại quận và theo quy định của pháp luật, bảo đảm các hoạt động phải dân chủ, công khai, minh bạch, thống nhất, thông suốt.

Nghị định nêu rõ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hồ Chí Minh bao gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ; Phòng Tư pháp; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Văn hóa và thông tin; Phòng Quản lý đô thị; Phòng Tài nguyên và môi trường; Phòng Giáo dục và đào tạo; Thanh tra quận; Phòng Kinh tế; Phòng Y tế; Phòng Khoa học và công nghệ.

Số lượng cấp phó của người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố không quá 3 người.

Đà Nẵng: UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng.

Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, TP Đà Nẵng có cơ cấu tổ chức của UBND quận gồm: Chủ tịch quận; Phó Chủ tịch quận; Trưởng Công an quận; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận.

UBND TP Đà Nẵng quy định cụ thể tên gọi và số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận cho phù hợp. Riêng Văn phòng HĐND, UBND quận được gọi là Văn phòng UBND quận.

UBND quận làm việc theo chế độ thủ trưởng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại quận và theo quy định của pháp luật, bảo đảm các hoạt động của phải dân chủ, công khai, minh bạch, thống nhất, thông suốt.

Công chức làm việc tại UBND phường là người được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức danh thuộc cơ cấu tổ chức của UBND phường (trừ Trưởng Công an phường). UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng. Biên chế công chức bình quân làm việc tại UBND phường là 15 người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.