Hàng hóa qua cảng biển Vũng Tàu tăng hai con số dù ảnh hưởng Covid-19

05/05/2021 17:05

Dù hoạt động hàng hải ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19 và một số sự cố vận tải nhưng hàng hóa qua cảng biển Vũng Tàu vẫn tăng mạnh.

hàng hóa qua cảng biển vũng tàu tăng hai con số dù ảnh hưởng covid-19

4 tháng đầu năm, hoạt động hàng hải chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch Covid-19, biến động giá cước và sự cố của "siêu tàu" vận tải nhưng hàng hóa qua cảng biển Vũng Tàu vẫn tăng trưởng ấn tượng - Ảnh minh họa

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, theo thống kê, 4 tháng đầu năm 2021, khối lượng hàng hóa qua cảng biển Vũng Tàu đạt hơn 38 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, hàng hóa thông qua bằng tàu biển đạt hơn 25,7 triệu tấn (hàng container đạt hơn 11 triệu tấn, tương đương hơn 1,6 triệu Teus); hàng hóa thông qua bằng phương tiện thủy nội địa đạt hơn 12,2 triệu tấn (hàng container đạt hơn 8,2 triệu tấn, tương đương hơn 1,2 triệu Teus).

Riêng tháng 4/2020, khối lượng hàng hóa qua cảng biển Vũng Tàu đạt 9,6 triệu tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hàng hóa thông qua bằng tàu biển đạt hơn 6,5 triệu tấn (hàng container đạt gần 2,9 triệu tấn, tương đương hơn 423.000 Teus), hàng hóa thông qua bằng phương tiện thủy nội địa đạt hơn 3 triệu tấn (hàng container đạt gần 2 triệu tấn, tương đương gần 342.000 Teus).

“Trong 4 tháng đầu năm, cảng biển Vũng Tàu tiếp nhận gần 31.000 lượt tàu. Trong đó, số lượt tàu biển đạt gần 7.000 lượt, tăng 8%; số lượt phương thủy nội địa đạt gần 24.000 lượt, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020”, đại diện này thông tin.

Đối với khu vực Cái Mép - Thị Vải, đại diện CVHH Vũng Tàu cho biết, từ đầu năm đến nay, tổng khối lượng hàng hóa container thông qua cụm cảng này đạt gần 19,4 triệu tấn (tương đương gần 2,9 triệu Teus); hàng khô đạt hơn 14,4 triệu tấn; hàng lỏng đạt hơn 1,3 triệu tấn và hàng quá cảnh đạt hơn 9,1 triệu tấn.

Trong đó, tháng 4/2021, các bến cảng tại Cái Mép - Thị Vải đã tiếp nhận hơn 4,8 triệu tấn hàng container (tương đương hơn 765,5 nghìn Teus), hơn 3,7 triệu tấn hàng khô, hơn 315.000 tấn hàng lỏng và hơn 2,2 triệu tấn hàng quá cảnh.

Nam Khánh