Tài chính

Hàng không, vận tải, du lịch… chính thức được hỗ trợ 2% lãi suất

26/05/2022, 11:43

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư hướng dẫn các ngân hàng thực hiện việc hỗ trợ 2% lãi suất vay vốn.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

img

Nhiều ngành khó khăn do dịch bệnh Covid-19 sẽ được hỗ trợ 2% lãi suất vay vốn trong năm 2022 và 2023. Ảnh minh hoạ

Hỗ trợ lãi suất bằng cách nào?

Theo Thông tư hướng dẫn, đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn trả nợ lãi, ngân hàng thương mại lựa chọn hỗ trợ lãi suất cho khách hàng bằng cách giảm trừ trực tiếp số lãi tiền vay phải trả của khách hàng bằng với số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất.

Hoặc ngân hàng thu của khách hàng toàn bộ lãi tiền vay trong kỳ và hoàn trả khách hàng số tiền lãi vay được hỗ trợ lãi suất trong cùng ngày thu lãi.

Nếu việc thu lãi vay trong kỳ thực hiện sau giờ làm việc của ngân hàng thương mại thì việc hoàn trả số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất có thể thực hiện vào ngày tiếp theo.

Ngân hàng phải đăng ký kế hoạch

Thông tư nêu rõ, các ngân hàng tham gia phải đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất từ ngân sách cho cả hai năm 2022 và 2023. Kế hoạch này phải chi tiết theo từng năm.

Trường hợp tổng số tiền hỗ trợ lãi suất mà cac ngân hàng đăng ký trong cả 2 năm nhỏ hơn hoặc bằng 40.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước sẽ xác định hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng ngân hàng theo đăng ký.

Còn nếu các ngân hàng đăng ký số tiền lãi hỗ trợ vượt 40.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước sẽ xác định hạn mức cho từng ngân hàng. Theo đó:

img

Hạn mức này sẽ không vượt quá số tiền hỗ trợ lãi suất theo đăng ký kế hoạch của từng ngân hàng

Năm đầu tiên, 2022, hạn mức hỗ trợ lãi suất sẽ là số tiền hỗ trợ lãi suất mà ngân hàng đăng ký theo kế hoạch năm 2022.

Trường hợp số tiền hỗ trợ lãi suất này lớn hơn hoặc bằng tổng hạn mức cho cả 2 năm thì ngân hàng sẽ dùng tổng hạn mức này.

Sau đó, hạn mức của năm 2023 sẽ là hạn mức còn lại sau khi trừ đi hạn mức đã dùng trong năm 2022.

Hàng không, du lịch, vận tải… được hỗ trợ

Trước đó theo Nghị định 31 của Chính phủ, các khoản vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ lãi suất 2%. Thời gian áp dụng là hai năm: 2022 và 2023.

Các đối tượng được hỗ trợ thuộc các ngành: Hàng không; Vận tải kho bãi; Du lịch; Dịch vụ lưu trú, ăn uống; Giáo dịch và đào tạo; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Xuất bản phần mềm; Lập trình máy tính và hoạt động liên quan; Hoạt động dịch vụ thông tin.

Các đối tượng vay vốn thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố cũng thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất 2%.

Các khoản vay được hỗ trợ từ thời điểm giải ngân tới thời điểm khách hàng trả hết gốc, lãi nhưng không quá 31/12/2023.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.