Hàng không Việt Nam đặt mục tiêu vào top 4 ASEAN

17/03/2016 06:35

Mục tiêu lớn đặt ra trong lần điều chỉnh quy hoạch lần này là đứng thứ 4 trong ASEAN.

hàng không việt nam đặt mục tiêu vào top 4 asean
Hàng không Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu vào top 4 ASEAN

Đây là một trong những nội dung quan trọng được Cục trưởng Cục Hàng không VN Lại Xuân Thanh nhấn mạnh khi báo cáo rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển GTVT hàng không giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 trong buổi họp chiều qua (16/3) do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật chủ trì. 

Cụ thể, theo ông Thanh, mục tiêu lớn đặt ra trong lần điều chỉnh quy hoạch lần này là đứng thứ 4 trong ASEAN sau Indonesia, Thái Lan, Malaysia và đứng trên Singapore, Philippines. 

Các mục tiêu cụ thể được Cục Hàng không VN xây dựng là tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường hành khách đạt 12,8%/năm giai đoạn 2015-2020 và 15,3%/năm giai đoạn 2020-2030; Tốc độ tăng trưởng thị trường hàng hóa đạt 10,5%/năm giai đoạn 2015-2020 và 12,2%/năm giai đoạn 2020-2030.

Về công suất thiết kế và sản lượng thông qua các CHK, dự thảo quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2020 các CHK trên cả nước đạt công suất thiết kế 113 triệu hành khách và 2,8 triệu tấn hàng hóa, sản lượng thông qua đạt 122 triệu hành khách và 1,8 triệu tấn hàng hóa; tăng tương ứng 14,2%/năm về hành khách và 12,8%/năm về hàng hóa giai đoạn 2015-2020.

Đến năm 2030, công suất thiết kế toàn hệ thống cảng sẽ đạt 289 triệu hành khách và 9,4 triệu tấn hàng hóa, sản lượng thông qua đạt 322 triệu hành khách và 7,3 triệu tấn hàng hóa; tăng tương ứng 10,2%/năm về hành khách và 15,3%/năm về hàng hóa giai đoạn 2020-2030.

Sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam sẽ đạt 60 triệu hành khách, 408 nghìn tấn hàng hóa vào năm 2020 và 152 triệu hành khách, 1,4 triệu tấn hàng hóa vào năm 2030. Năng lực điều hành bay của toàn hệ thống sẽ đạt 1,5 triệu lần chuyến vào năm 2020 và 2,5 triệu lần chuyến vào năm 2030. 

Liên quan đến số lượng CHK trên cả nước, ông Thanh cho biết, dự thảo quy hoạch mới có sự điều chỉnh giảm về số lượng CHK giai đoạn đến năm 2020 từ 26 xuống còn 23 cảng, trong đó CHK quốc tế tăng từ 10 lên 13 cảng.

Đến năm 2030, số lượng CHK quốc tế sẽ tăng thêm 2 cảng, nâng số CHK quốc tế của cả nước lên 15. Hai CHK quốc tế được bổ sung này theo ông Thanh, gồm Long Thành và Phù Cát. 

Chỉ đạo lập quy hoạch, Thứ trưởng Nguyễn Nhật lưu ý Cục Hàng không VN đặc biệt quan tâm hoàn thiện quy hoạch theo đúng tiến độ (dự kiến trong tháng 5/2016). Thứ trưởng Nhật cũng lưu ý Cục Hàng không VN khi lập điều chỉnh quy hoạch cần tuân thủ quy hoạch phát triển khác, đặc biệt là quy hoạch chiến lược phát triển GTVT, quy hoạch phát triển vùng, địa phương, quy hoạch phát triển logistics.

T.Bình