Chính trị

Hội nghị Trung ương 7 sẽ bàn thảo những vấn đề gì?

06/05/2018, 11:42

Ngoài đề án công tác cán bộ, Hội nghị Trung ương T.Ư 7 sẽ cho ý kiến nhiều đề án, báo cáo quan trọng.

Khai mac hoi nghi TW 1

Hội nghị T.Ư 7 sẽ bàn, cho ý kiến về nhiều Đề án, báo cáo quan trọng - Ảnh minh hoạ

Ngày mai (7/5), Hội nghị Ban chấp hành T.Ư 7 khoá XII sẽ khai mạc. Hội nghị T.Ư 7 dự kiến diễn ra từ ngày 7-12/5. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và đất nước.

Tại Hội nghị T.Ư 7 lần này, Ban chấp hành T.Ư sẽ bàn, cho ý kiến về nhiều Đề án, báo cáo quan trọng.

Cụ thể, Trung ương sẽ thảo luận, cho ý kiến các Đề án Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách BHXH

Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2017

Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị T.Ư 6 đến Hội nghị T.Ư 7

Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng, thực hiện nhiệm vụ của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư và Uỷ ban Kiểm tra các cấp

Về Công tác cán bộ.

Đây là những vấn đề quan trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.