Hơn 50 nghìn lượt phương tiện vi phạm tốc độ

15/05/2017 16:09

Tổng cục Đường bộ VN cho biết, tình hình vi phạm tốc độ của phương tiện vận tải vẫn rất nghiêm trọng.

hơn 50 nghìn lượt phương tiện vi phạm tốc độ

Trong 4 tháng, cả nước có  6.141 phương tiện bị thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến

Tổng cục Đường bộ VN cho biết, trong 4 tháng, các Sở GTVT đã xử lý 6.141 phương tiện vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình. Trong số này, 5.439 phương tiện bị thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng và 702 xe bị từ chối cấp phù hiệu. Riêng tháng 4, các Sở GTVT đã xử lý 1.453 xe; trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 1.447 xe; từ chối cấp phù hiệu là 6 xe. 

Cũng theo Tổng cục Đường bộ VN, tình hình vi phạm tốc độ qua thiết bị giám sát hành trình vẫn rất nghiêm trọng. Chỉ riêng tháng 4, cả nước có hơn 50.986 lượt vi phạm quá tốc độ. Tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân tính trên 1.000km là 0,061 lần/1.000km, tăng 16,7% so với tháng 3/2017 và giảm 34% so với cùng kỳ năm 2016.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là các tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của xe kinh doanh vận tải, Tổng cục Đường bộ VN đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo Sở GTVT tăng cường theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở đối với các phương tiện không truyền dữ liệu. Các địa phương cần thực hiện nghiêm việc kiểm tra chuyên đề về truyền dữ liệu và thời gian lái xe liên tục; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành.

Đối với các trường hợp vi phạm thời gian lái xe liên tục, vi phạm không truyền dữ liệu, các Sở GTVT kiểm tra, đối chiếu với kết quả tổng hợp trên phần mềm của đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát hành trình để so sánh trước khi quyết định xử lý; Tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh đối với các đơn vị kinh doanh vận tải có nhiều vi phạm khi trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình.

Lê Tươi