Hơn 9,1 triệu khách qua cảng hàng không

05/08/2017 11:41

Trong tháng 7, sản lượng hành khách thông qua các cảng đạt 9,11 triệu khách, tăng 12,2% so với cùng kỳ 2016.

Hơn 9,1 triệu khách qua cảng hàng không 1

Trong tháng 7, sản lượng hành khách thông qua các cảng đạt 9,11 triệu khách, tăng 12,2% so với cùng kỳ 2016

Tin từ Cục Hàng không VN, trong tháng 7/2017, sản lượng điều hành bay cả nước đạt 66,3 nghìn chuyến, tăng 5,4% so với cùng kỳ 2016. Trong số này, điều hành bay đi/đến đạt 33,2 nghìn chuyến, điều hành bay quá cảnh hơn 33 nghìn chuyến.

Cũng trong tháng 7, sản lượng hành khách thông qua các cảng đạt 9,11 triệu khách, tăng 12,2% so với cùng kỳ 2016, trong đó khách quốc tế đạt 2,34 triệu (tăng 2,1% so với cùng kỳ 2016), khách nội địa đạt 6,77 triệu khách (tăng 16,2% so với tháng 7/2016).

Về vận tải, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 4,38 triệu khách, tăng 12,3% trong đó có 1 triệu khách quốc tế (tăng 0,9%) và nội đại 3,38 triệu khách, tăng 16,2% so với tháng 7/2016.

Xem thêm video:

T.Bình