Infographic: 729km cao tốc Bắc - Nam chuẩn bị đầu tư qua những tỉnh nào?

11/01/2022 17:04

Chiều 11/1, Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021– 2025.

Tường media - Nam Khánh