Khai mạc kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XIV

20/10/2016 05:52

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV chính thức khai mạc sáng nay (20/10) tại Hà Nội.

khai mạc kỳ họp thứ hai quốc hội khoá xiv

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV diễn ra vào tháng 7/2016.

Theo dự kiến, Quốc hội sẽ làm việc trong 26 ngày, bế mạc vào ngày 23/11.

Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ  Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế  Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; nghe Chủ nhiệm Uỷ ban kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; nghe Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm; Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính- ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra kế hoạch tài chính 5 năm.

Cũng trong phiên làm việc này, Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011-2015); Chủ nhiệm Ủy ban tài chính- ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016-2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011-2015).

Sau đó, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính- ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra nội dung này.

Quốc hội cũng nghe Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; Chủ nhiệm Uỷ ban tài chính- ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải sau đó sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017.

Xem thêm Video:

H.Thu