Xã hội

Khẩn trương hoàn thiện quy hoạch báo chí để Thủ tướng phê duyệt vào tháng 6

04/05/2023, 15:15

Phó Thủ tướng nhấn mạnh khi quy hoạch báo chí phải chú trọng công tác, cơ chế quản lý để hình thành dòng chảy thông tin chính thống mạnh mẽ.

Sáng 4/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT), Bộ Kế hoạch và đầu tư về dự thảo Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại buổi làm việc, Bộ TT&TT cho biết, trong quá trình xây dựng dự thảo Quy hoạch, cơ quan soạn thảo đã cập nhật các dự báo, đánh giá về xu thế phát triển, cũng như các kịch bản phát triển đến năm 2050 trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh chóng, phù hợp với định hướng phát triển chung của quy hoạch ngành quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến 2050.

Ghi nhận các ý kiến, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, Quy hoạch nhằm phát huy vai trò của báo chí, xuất bản là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước trong công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách, giáo dục tư tưởng…

img

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà

Nhấn mạnh nhiệm vụ quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 - 2030 là nhiệm vụ khó khăn, nhạy cảm, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ TT&TT phải hết sức quan tâm chỉ đạo sâu sát, giải quyết ngay những vấn đề vướng mắc trong quá trình xây dựng.

Nếu có vấn đề cần báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý ngay, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục phê duyệt quy hoạch.

Trong thời gian tới, cơ quan soạn thảo tiếp tục làm rõ nội dung quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp còn nguyên giá trị của Quyết định 362 của Thủ tướng về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Đồng thời, Bộ TT&TT phải bổ sung thêm hệ thống các chủ trương quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mới, đặc biệt là giai đoạn từ 2025 - 2030 và tầm nhìn 2050 nhằm cụ thể hóa một bước các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước.

Phó Thủ tướng lưu ý, Bộ TT&TT cần quan tâm phát triển hệ thống thông tin cơ sở, mạng lưới xuất bản gắn với nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền của chính quyền cơ sở, đổi mới công nghệ, phương thức thông tin, chú trọng hạ tầng công nghệ viễn thông cho vùng sâu, vùng xa.

Bộ này phải xác định rõ đến năm 2025 phải hình thành được những đơn vị truyền thông đối ngoại chủ lực (truyền hình, phát thanh, báo viết, nhà xuất bản); nghiên cứu thêm các phương thức truyền thông đối ngoại khác.

Bên cạnh đó, quy hoạch phải chú trọng công tác, cơ chế quản lý nhằm hình thành dòng chảy thông tin chính thống mạnh mẽ trước sự phát triển hết sức nhanh chóng, có tính đột biến các phương thức truyền thông mới đa nền tảng, đa phương tiện, cũng như tình trạng báo hóa tạp chí.

Phó Thủ tướng giao Bộ TT&TT chỉ đạo hoạt động của cơ quan soạn thảo một cách khoa học, nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, lắng nghe ý kiến của các cơ quan truyền thông chính thống, các địa phương, chuyên gia, nhà quản lý… để xây dựng quy hoạch khả thi, có tính mới, đột phá, đi vào thực chất, phù hợp với xu thế phát triển.

Từ đó, Bộ TT&TT khẩn trương hoàn thiện lại dự thảo quy hoạch, lấy ý kiến các thành viên Chính phủ, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định, hoàn thành thủ tục để Thủ tướng Chính phủ có thể phê duyệt trong tháng 6/2023.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.