Đăng kiểm

Khi nào đăng kiểm thu hồi giấy chứng nhận kiểu loại xe máy chuyên dùng?

29/10/2020, 15:38

Từ 15/11, cơ sở sản xuất xe chuyên dùng bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận kiểu loại xe trong 5 trường hợp.

img
Xe máy chuyên dùng phải được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường - Ảnh internet

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 23/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, có hiệu lực từ 15/11/2020.

Theo đó, Cục Đăng kiểm VN căn cứ tiêu chí trong tiêu chuẩn ISO 9000 và các yêu cầu về đánh giá chất lượng cơ sở sản xuất, lắp ráp xe để đánh giá cơ sở sản xuất theo phương thức: đánh giá lần đầu, định kỳ và đột xuất.

Việc đánh giá đột xuất được thực hiện khi có văn bản yêu cầu của các cơ quan chức năng hoặc có phản ánh, khiếu nại về chất lượng sản phẩm trên thị trường. Trường hợp cơ sở sản xuất vi phạm các quy định về duy trì chất lượng sản phẩm sẽ bị đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận kiểu loại xe.

Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận kiểu loại gồm: Vi phạm liên quan đến việc kiểm tra chất lượng sản phẩm hoặc sử dụng phiếu kiểm tra xuất xưởng; Sản phẩm xuất xưởng không phù hợp với hồ sơ kiểu loại và sản phẩm mẫu; Trong thời gian đình chỉ, cơ sở sản xuất phải khắc phục lỗi. Nếu hết thời gian đình chỉ mà vẫn chưa khắc phục được lỗi sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận.

Các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận gồm: Khi kiểu loại sản phẩm không còn đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành hoặc kiểu loại sản phẩm có sự thay đổi so với hồ sơ và giấy chứng nhận. Kết quả đánh giá cho thấy cơ sở sản xuất vi phạm nghiêm trọng các quy định liên quan đến việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, sử dụng phiếu xuất xưởng. Giấy chứng nhận kiểu loại sản phẩm bị đình chỉ quá 6 tháng mà cơ sở sản xuất không khắc phục được lỗi của kiểu loại sản phẩm vi phạm.

Bộ GTVT giao Cục Đăng kiểm VN quản lý, tổ chức và thực hiện việc kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp; cải tạo và khai thác sử dụng.

Các cơ sở sản xuất phải chủ động báo cáo đầy đủ thông tin về lỗi kỹ thuật tới Cục Đăng kiểm VN; hợp tác và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về nguyên nhân lỗi kỹ thuật của sản phẩm.

Cũng theo thông tư trên, xe chuyên dung gồm các loại xe được nêu trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7772:2007 “xe, máy và thiết bị thi công di động - phân loại” (ví dụ: máy ủi, máy xúc, máy gia cố nền móng...) và các loại xe được nêu tại mục C phụ lục I, D phụ lục II Thông tư số 41/2018 của Bộ GTVT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.