Thị trường

Không dùng tiền từ Quỹ phát triển đất để bồi thường, hỗ trợ tái định cư

08/09/2022, 18:11

Bộ Tài chính chiều 8/9 đã thông tin về Quỹ phát triển đất và việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư ở các địa phương.

Không dùng tiền thu từ đất để lập quỹ

Thời gian, trong quá trình thực hiện việc tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất, cũng như việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cơ liên quan đến quỹ này đã khiến một số địa phương chưa rõ ràng.

img

Các địa phương không được trích tiền thu từ đất để lập Quỹ phát triển đất. Ảnh minh hoạ

Do đó, một số địa phương đã đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất thời gian qua.

Bộ Tài chính cho biết, theo quy định trước đây, hàng năm các tỉnh, thành được trích 30%- 50% từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất (sau khi đã trừ các khoản chi để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí khác) để thành lập Quỹ phát triển đất.

Tuy nhiên, hiện nay quy định đã thay đổi, các địa phương không sử dụng trực tiếp nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trích lập Quỹ phát triển đất.

Không dùng tiền từ quỹ để bồi thường, giải phóng mặt bằng

Đối với nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Bộ Tài chính rõ: “Không sử dụng Quỹ phát triển đất để trực tiếp chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng mà chỉ được thực hiện ứng vốn theo quy định”.

Bộ này cho hay, không được sử dụng trực tiếp nguồn thu từ đất để hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất; Toàn bộ số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất phải được nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước.

Còn việc hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất do ngân sách nhà nước thực hiện trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền giao.

Bộ khẳng định, nguồn vốn của Quỹ phát triển đất do ngân sách nhà nước cấp, hỗ trợ hoặc thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát các khoản chi hoạt động bộ máy của Quỹ phát triển đất theo cơ chế tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách.

Bộ Tài chính cũng đang đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo rà soát việc hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất.

Nếu các địa phương thực hiện chưa phù hợp thì báo cáo cấp có thẩm quyền của tỉnh, thành phố để điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.